Erasmus+ projekt NOMA

KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců – 2015-1-CZ01-KA102 – 013432
Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání v rámci projektů Erasmus+

V rámci tohoto projektu jsou organizovány odborné stáže jak pro učitele, tak pro studenty SŠ i VOŠ. Učitelé mají možnost podílet se na výukových a školících pobytech a pracovních stážích, které podporují jejich profesní rozvoj. Studenti se účastní odborných stáží přímo ve firmách nebo na odborných pracovištích našich partnerských škol.

Partnerské země:
Slovensko, Finsko, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko

Slovensko: červen 2016, březen 2017
(stáž 2 týdny pro studenty, 1 týden pro pedagogy)
Stáž probíhala ve spolupráci s partnerskou filmovou školou v Košicích, dvě stáže byly zaměřeny na studenty SŠ – náplní bylo fotografování krajiny ve vysokohorském prostředí a architektury horských staveb ve Vysokých Tatrách, dále stáž pokračovala v Košicích, kde studenti pořizovali podklady pro dokumentární soubor a soubor architektury zaměřené na městské stavby. Poslední stáž byla pro studenty VOŠ – zaměření animace. Studenti pracovali pod vedením odborných pedagogů na zadaném úkolu.

Španělsko: říjen – listopad 2016
(stáž 3 týdny pro studenty, 1 týden pro pedagogy)
Stáže pro naši školu zajišťovala agentura M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA, S.L.
Studenti byli umístěni přímo do firem dle svých studijních oborů. Grafici, studenti SŠ, pracovali v grafickém studiu COPIPLUS GRANADA (JENYA SOLUCIONES, S.C.) a studenti filmové tvorby z VOŠ pracovali ve filmovém studiu – Studio Sur Producciones S.L, kde měli možnost natáčet kulturní a propagační materiály pro oblast celé Andalusie. Pedagogové se účastnili výuky a odborných workshopů v Escuela Arte Granada.

Portugalsko: říjen 2016
(stáž 2 týdny pro studenty, 1 týden pro pedagogy)
Studijní pobyt probíhal ve spolupráci s partnerskou školou v Lisabonu – Agrupamento de Escolas de Vialonga, která zajistila našim pedagogům stáž ve škole a studentům SŠ odbornou stáž v portugalské televizi – RTP –Rádio E Televisao de Portugal SA, zaměřenou na postprodukční činnost.

Finsko: říjen – listopad 2016
(stáž 2 týdny pro studenty, 1 týden pro pedagogy)
Stáž probíhala ve spolupráci s partnerskou školou Hyria v Riihimäki poblíž Helsinek. Studenti VOŠ, zaměření filmová tvorba, pracovali pod dohledem finských pedagogů na zadaném úkolu – Dokument. Náš stážista – pedagog a vedoucí oboru grafický design vyučoval finské studenty a předával jim své zkušenosti formou výuky i workshopu v oblasti designu.
Všechny stáže umožnily našim pedagogům navštívit místní školy a účastnit se výuky, měli možnost diskuze se svými kolegy a porovnání pracovních podmínek a prostředí v jednotlivých zemích.

  • Práce studentů ze stáže ve Finsku:

https://www.youtube.com/watch?v=A3pNy8rOxGI&t=263s

https://www.youtube.com/watch?v=IE6WWi2gycA

Velká Británie: únor – březen 2017
(stáž 3 týdny pro studenty)
Stáže v Londýně byly zajištěny přímo ve firmách ve spolupráci se školou ADC College. Studenti byli umístěni do firem podle svých studijních oborů, zúčastnili se studenti grafického designu z VOŠ i SŠ a oboru management a produkce – studenti SŠ. Grafici byli umístěni v grafických studiích – Perkbox, Sign and Style, Kall Kwik, Absolute Print, Print Sign Design, Tapesh Print Ltd. Studenti oboru Management a produkce pracovali jako produkční ve filmových studiích Framestore a Evolutionary Films.

V květnu 2017 byl schválen nový dvouletý projekt NOMA II, odborné stáže budou tedy pokračovat i v dalších letech. Do projektu se nově zapojí další partneři v Lotyšsku (Riga) a ve Španělsku (Sevilla).

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky