Lab IT

Laboratoř inovací a tvořivosti

2020-1-SK01-KA202-078338

Klíčová akce 2: Strategická partnerství

Projekt Laboratoř inovací a tvořivosti (Lab IT), reaguje na potřeby trhu, které vyplývají z dynamicky se rozvíjející digitální revoluce. Stále více a více dochází ke sbližování a průnikům světa filmů, videa a nejrůznějších typů digitálních her. Zaměstnavatelům také dlouhodobě chybí specialisté v IT sféře vizuální grafiky či herního designu. Iniciátorem a koordinátorem projektu je Soukromá škola uměleckého průmyslu filmová, která vznikla v roce 2004 v Košicích na Slovensku se záměrem vzdělávat audiovizuální odborníky. Partneři projektu jsou školy: Raahen koulutuskuntayhtymä Tervahovinkatu z Finska a Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. Dalšími partnery projektu jsou firmy z Košic ze Slovenska Auvid media s.r.o. a Datacomp s.r.o. .

Tým expertů škol prostřednictvím projektu vypracuje nový studijní obor „vizuální efekty a herní design“ pro vyšší odborné studium a spolu s partnery vytvoří moderní mezinárodní webový portál jednotek učení ECVET pro umělecké školy.

Trvání projektu: 01.09.2020 – 31.08.2023

V rámci projektových setkáních jsou naplánované čtyři aktivity, tři z nich již byly realizovány.

Aktivita 1.1 : Tvorba studijního oboru vizuální efekty a herní design a jeho experimentální ověřování.

Tato aktivita probíhala kontinuálně v průběhu celého projektu. Byly organizovány diskuse, projektová jednání a on-line konference mezi všemi partnerskými institucemi.

Aktivita 1.2 : Mezinárodní mobilita – setkání Lab IT v Raahe, září 2022

Hlavním tématem této mobility byla tvorba pedagogické dokumentace pro studijní obor vizuální efekty a herní design. Studenti z Finska, Slovenska a České republiky vytvořili experimentální třídu, kde pod vedením finských pedagogů pracovali v ateliérech a počítačových učebnách, učili se pracovat s novou technologií Motion capture – proces nahrávání pohybu skutečného objektu a jeho přeměny na digitální model.

Pedagogové se účastnili job shadowingu, kromě pozorování v průběhu výuky se účastnili diskusí, zjistili, jaké metody a formy práce používají ve škole a vzájemně sdíleli své zkušenosti ze své praxe. Podrobné záznamy budou použity při tvorbě nového studijního oboru Game design.

Důsledným propojením Aktivity 1.1 a Aktivity 1.2 a jejich realizací vznikne kvalitní pedagogická dokumentace a bude vypracován návrh experimentálního ověřování v praxi. Garantem je tým zkušených specialistů.

Aktivita 2.1 : Probíhá mezi jednotlivými mobilitami a zahrnuje práci na vzniku Moderního webového portálu/aplikace „Bílá kniha jednotek výsledku učení pro umělecké školy“.

Aktivita 2.2 : Mezinárodního mobilita – setkání  Lab IT, Praha, listopad 2022

Hlavním tématem bylo ověřování vybraných jednotek výsledku učení, studenti pracovali v mezinárodních týmech na vybraných zadáních, výsledné práce byly hodnoceny odbornými pedagogy na základě stanovených JVU.

Současně probíhala práce na tvorbě webového portálu/aplikace, i v anglické jazykové mutaci, která bude nabízet jednotky výsledku učení seřazené do přehledných skupinách jednotlivých uměleckých oblastí.

Důsledným propojením Aktivity 2.1 a Aktivity 2.2 a jejich implementací vznikne moderní nástroj – webový portál/aplikace – s přehledně seskupenými jednotkami učení.

          

Aktivita 3.1 : tato aktivita zahrnuje práci na SŠUP filmové

Během aktivity  bude probíhat spolupráce a komunikace pedagogů ze SŠUP filmové a VOŠ Michael. Uskuteční se několik diskuzí a job shadowing ve vybrané výuce studia, záměrem je vznik školního vzdělávacího programu na SŠUP filmové v Košicích pro vyšší odborné studium a inovace studijního programu na škole Michael.

Závěrečné aktivity: červen 2023 – Konference Lab IT – Košice, Slovensko, diseminace aktivity projektu

Konference Lab IT je důležitou diseminační aktivitou projektu, která se uskuteční během konání významné akce IT show, což je akce, které se účastní zástupci světových IT gigantů. Hlavním cílem konference je propagovat a prezentovat výsledky projektu – nový studijní obor a portál jednotek výsledku učení a možnosti, které nabízí program Erasmus+.

 

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky