Media Incubator: Vision of Professional Education

EHP-CZ-VETP-3-003

Společně pro zelenou, konkurenceschopnou a inkluzivní Evropu.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). https://www.eeagrants.cz/

Projekt Mediální inkubátor: Vize odborného vzdělávání vznikl za účelem vytvoření mezinárodního pracovního prostředí pro vedení škol, vyučující odborných předmětů a společnosti poskytující praxe studentům odborných škol, v němž by se prolínaly zkušenosti, znalosti a metodika vztahující se k organizaci, realizaci a vedení odborných praxí pro studenty středních a vyšších odborných škol zaměřených na multimédia, umění a kreativní průmysl. Našim cílem je podpořit duální vzdělávání, zefektivnit poskytování odborného výcviku a uvést do trvalé praxe hodnocení pomocí jednotek výsledků učení přizpůsobených vzdělávání v oblasti multimédií, umění a kreativity.

Realizátorem projektu je MICHAEL – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, účastníky jsou dvě obdobně zaměřené školy z Norska a Islandu a česká firma ANDYS DESIGN.

Islandská škola Borgarholtsskóli je střední odborná škola sídlící v hlavním městě Reykjavíku. Má více než 1000 studentů a poskytuje širokou škálu vzdělávacích programů. Od uměleckých oborů jako je grafický design, film, fotografie, televizní produkce a scénické umění, humanitní vědy, přírodní vědy, obchod a ekonomiku až po řemeslné maturitní obory jako je automechanik, elektronik.  ​​
Norská škola Hadsel Videregaende Skóle je střední odborná škola sídlící ve Stokmarknesu. Poskytuje vzdělání v oblasti mediální produkce a IT, fotografie, grafického designu, filmu, televize a streamingu, programování a vývoje her. ​Škola má moderní vybavení s vlastním televizním a streamovacím studiem, fotografickým a nahrávacím studiem. ​Aktivně se zapojuje do mezinárodních projektů a spolupráce.
Česká firma Andys Design je společnost zaměřená na design interiéru, nábytku a skla. ​Společnost se interiérovému designu věnuje posledních 12 let. Navrhuje ​
a provádí rekonstrukce interiérů bytů, rodinných domů, kanceláří, ​škol a veřejných prostranství. Poskytuje studentům pracovní zkušenosti ​a možnost zapojit se do realizace reálných zakázek pro klienty. ​Pořádá rovněž odborné workshopy.​​

Komunikace probíhala v začátcích projektu telefonicky a online pomocí video hovorů, emailů a chatu. Po domluvení termínů aktivit bylo možno přistoupit k osobních setkáním v jednotlivých partnerských zemích za přítomnosti odborníků z praxe z firmy Andys Design. Výsledkem spolupráce budou změny v kurikulu založené na nově získaných zkušenostech a kompetencích odborných pracovníků, přizpůsobení hodnocení principům ECVET a zpracování reakreditace pro Vyšší odbornou školu.

První návštěvou v rámci tohoto projektu byli dva pedagogové z Norska v květnu 2022. Stejně jako jejich kolegové z Islandu, kteří naši školu navštívili v říjnu 2022, se účastnili mnohých workshopů na škole Michael. Součástí projektu byl i job shadowing v odborné a praktické výuce, kde měli možnost vést diskuze s jednotlivými učiteli a vedoucími oborů. Během pobytu v České republice absolvovali i prohlídku po Praze a exkurze do Barrandovských studií, České televize a mnoha muzeí a výstav.

Od srpna do září 2022 jezdili pedagogové a odborníci z praxe za firmu ANDYS´ DESIGN na Island. Islandská škola jim připravila hodnotný program, měli možnost pozorovat způsoby vyučování na tamější škole, diskutovat s pedagogy, porovnávat metody výuky a kvalitu technického vybavení. Ve volném čase prozkoumávali hlavní město Reykjavík a jeho okolí.

Na přelomu září a října byl uskutečněn poslední výjezd, kdy se vypravili pedagogové a zástupce firmy Andys Design do Norska. Cesta byla poněkud náročnější než na Island, neboť od Stokmarknesu z Prahy člověka dělí tři přestupy mezi autobusy a na letišti. Tamější škola je velmi technicky vybavená a už jen prohlídka po škole byla velmi zajímavá. Měli možnost nahlédnout do vyučování a prokonzultovat s pedagogy způsoby výuky, vyzkoušet si zdejší techniku a ve volných chvílích prozkoumat okolí a vyfotit si polární záři.

Dne 1.prosince proběhla konference za přítomnosti všech českých pedagogů ze školy Michael a se zástupcem firmy Andys Design, kde byly prezentovány zážitky, zkušenosti a výstupy z Islandu a Norska.

Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/program/fondy-ehp)

Projekt jsme také zveřejnili na iDNES.cz a Tyden.cz

Kontakt na projektový tým:
hrubesova.dominika@skolamichael.cz

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky