Projekt Šablony II

ŠABLONY II

V období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 probíhá na škole MICHAEL projekt Šablony II na škole MICHAEL – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013699, který je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ, díky čemuž dojde k prohloubení spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů, a dále prostřednictvím CLIL ve výuce na SŠ, čímž je podporováno využití cizích jazyků při výuce odborných předmětů.

Díky projektu dojde také k personálnímu posílení o školního asistenta na SŠ, školního psychologa, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na SŠ a VOŠ.

Během realizace projektu budou probíhat projektové dny na SŠ a VOŠ a doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

Výstupem projektu je práce školního asistenta na SŠ, školního psychologa, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a práce koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na SŠ a VOŠ.

Dalším výstupem projektu jsou podpoření pedagogové v rámci CLIL ve výuce na SŠ, spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů, ucelený blok doučování a projektové dny realizované ve škole i mimo školu.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky