Projekt Šablony

Projekt Šablony od 1. 6. 2017 na škole Michael

V období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 probíhá na škole MICHAEL projekt REALIZACE ŠABLON NA ŠKOLE MICHAEL – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0004507, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím CLIL ve výuce na SŠ, čímž je podporováno využití cizích jazyků při výuce odborných předmětů, a dále prostřednictvím zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ, díky čemuž dojde k prohloubení spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů. Díky projektu dojde také k personálnímu posílení o školního asistenta na SŠ, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na VOŠ.

Výstupem projektu je práce školního asistenta na SŠ, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a práce koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na VOŠ. Dalším výstupem projektu jsou podpoření pedagogové v rámci CLIL ve výuce na SŠ a spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky