Projekt Yelp / Young Europeans Learning About Politics

Workshopy v Praze: 16. – 20. 11. 2015

Projekt YELP odstartovala u nás v Praze návštěva skupiny studentů a pedagogů z Portugalska, Belgie a Německa. Mezinárodní skupina doplněná českými hostiteli ze školy Michael se učila, jak dělat pro-bono reklamu, jak vizuálně vyjádřit identitu a jak využívat Illustrator ke zrealizování svého nápadu. Studenti i učitelé si odvezli cenné zkušenosti, které dále šířili ve svých školách, a nově nabité vědomosti a dovednosti využili nejen pro účely projektu.

Zároveň byli pedagogové ze všech zemí vyškoleni, jak vést hodinu CLIL. Workshopu se také účastnili pedagogové a žáci školy Michael.

Jelikož návštěva připadla na oslavu svátku Dne boje za svobodu a demokracii, skupina měla taktéž možnost spatřit oslavy v centru města a dozvědět se více o této důležité události v historii České republiky a Evropy. Pro mnohé byla zážitkem i návštěva do České televize, kde jsme mohli poznat, jak funguje národní masmédium.

Věříme, že jak studenti, tak učitelé si týden užili, načerpali spoustu užitečných zkušeností a setkali se s milými lidmi!

Soutěž o nejlepší logo

Každý správný projekt má logo a i YELP si jej zaslouží. Studenti využili svých schopností, především práce v Illustratoru, a navrhovali logo pro náš projekt. Od prosince 2015 do ledna 2016 pak prostřednictvím internetu široká veřejnost ze všech čtyř zemí mohla hlasovat o to nejlepší! A že bylo z čeho vybírat!
Cenu za první místo si nakonec odnesl náš student grafického designu Standa Mihal a jeho pestré logo je od té doby symbolem našeho projektu.
Ještě jednou gratulujeme!

Školní parlament a volby “Two Stars and a Wish”

V rámci jednotlivých tříd byly v prvním pololetí školního roku 2015/16 na škole Michael uspořádány volby do školního parlamentu a zároveň YELP týmu. V 1. – 3. ročnících si žáci volili dva své zástupce z každé třídy. Výsledky uvádíme níže.

Nově zvolený školní parlament se následně podílel na organizaci voleb “Two Stars and a Wish”, v kterých žáci školy volili dva aspekty českého školství, které by rozhodně neměnili, a jeden aspekt, který by naopak změnili. Na základě brainstormingu v několika třídách byl vytvořen seznam všech kladů a záporů a dne 16. 2. 2016 se žáci celé školy účastnili voleb.

Výsledky jsou následující: Nejvíce si žáci naší školy cení využití moderních technologií ve výuce (66 hlasů) a velké rozmanitosti oborů se zaměřením (60 hlasů). Naopak jim nejvíc vadí velká časová náročnost a dlouhé vyučování (52 hlasů). Výsledky budou společně s podněty z jiných zemí součástí finální “European School Vision”.

Členové školního parlamentu a zástupci YELP:

  • Diana Gan, Sabina Ševců (1.F)
  • Barbora Voráčková, Denisa Voláková (1.G)
  • Mikuláš Turinský, Kristián Spáčil (1.M)
  • Jana Rambová, Allegra D´Amore (1.FI)
  • Jakub Barbora, Jasmin Kaločíková (2.M)
  • Zuzana Růžičková, Matylda Křižková (2.G)
  • Veronika Končelová, Natálie Jirovcová (2.F)

Flash mob: Dance for the Climate

Pohlédněme se za jednou z těch spíše bláznivých akcí, které v rámci projektu děláme. Dance for the climate. Choreografie sestavená Belgickým týmem na song Who’s gonna save the world od Swedish House Mafia měla upozornit na klimatické změny a zvýšit povědomí o důležitosti otázky globálního oteplování. Především to ale byla zábava. Studenti choreografii nacvičili v hodinách tělocviku a v dubnu 2016 ji předvedli před objektivy kamer. Videa byla natočena i v ostatních zemích a v blízké budoucnosti z nich bude sestříhán jeden společný videoklip.

Tanečníci, děkujeme za účast!!!

Naše video najdete tady: https://www.youtube.com/watch?v=zNpEwvEWLp4


#2 Workshopy v Lisabonu: 11. – 15. dubna 2016

Druhé mezinárodní setkání proběhlo v krásném Lisabonu v Portugalsku. Naši školu zastupovaly členky školního parlamentu, grafičky Zuzana Růžičková a Matylda Křižková a fotografky Veronika Končelová a Natálie Jírovcová.

Workshopy byly zaměřené na politiku jako nástroj integrace a koheze ve společnosti. Přestože název zní komplikovaně, studenti i pedagogové se o těchto konceptech učili zábavnou a interaktivní formou. Dále mezinárodní skupina předvedla skvělou práci při absolvování workshopu pod vedením německého YELP týmu na psaní veřejných projevů a debatování. Na konci týdne studenti prezentovali své prvotřídní dovednosti.

Navštívili jsme taktéž Portugalskou televizi a kochali se výhledy na kouzelný Lisabon a okolí. Snad nejcennější však bylo přátelské pouto, které se mezi účastníky vytvořilo a kvůli kterému bylo loučení tak těžké! Ještě jednou za vše děkujeme, Portugalsko!


Další fotky, videa a komentáře k akcím projektu najdete na našich facebookových stránkách https://www.facebook.com/yelp2018/

Think Tank v Belgii na téma životního prostředí a nezaměstnanosti v Evropě 23.-29. 4. 2017

Ve dnech 23.-29. dubna 2017 se trojice studentů školy Michael (Jasmin Kaločíková, Jakub Barbora a Denisa Voláková) zúčastnila konference a setkání členů YELP teamu v Deinze v Belgii. Hlavními tématy byly otázky životního prostředí a uplatnění se na trhu práce. Program byl nabytý aktivitami, které rozvíjely schopnosti a dovednosti studentů,a zároveň přispívaly k utužení mezinárodních vztahů v rámci projektu.

Studenti si vyzkoušeli vymyslet a propagovat vlastní produkt, učastnili se přednášky s mladým úspěšným podnikatelem, debatovali o problémech životního prostředí a dokonce uspořádali protestní pochod městem proti ničení životního prostředí. Navšívili přístavv Anverpách a společnost Coca Cola, kde se opět vzdělávali v aktuálních tématech.

V rámci tohoto setkání byla implementována i snaha zařadit studenty se speciálními potřebami do běžného procesu. Studenti si pomocí vypůjčených invalidních vozíků, šátků a špuntů do uší vyzkoušeli, jaké je to být postižený, procházet městem a zvládat běžné úkony. Posléze pak sdíleli své pocity a navrhli městský prostor, který by byl pro znevýhodněné občany přijatelnější. Setkání se účastnili i dva studenti se speciálními potřebami z Portugalska, kteří se dle svých možností účastnili společných aktivit.

Studenti byli ubytováni v belgických rodinách v okolí půvabného městečka Ghent a tato zkušenost pro ně měla nedocenitelný kulturní přínos.

YES, WE CARE competition

V pořadí druhá kreativní soutěž v rámci projektu YELP se nesla v duchu postoje mladých lidí k palčivým tématům současné Evropy. Studenti ze všech čtyř zemí měli volnou ruku ve výběru formy, jakou uchopí problémy životního prostředí, vzdělávání, nezaměstnanosti nebo chudoby. Grafici školy Michael reprezentovali Českou republiku ekologickou kampaní, jejíž vítězka Marija Romanova postoupila do mezinárodního kola. Její kampaň tematizovala stále aktuální problém lovu chráněných druhů velryb, jejíž motiv zaujal kontrastem estetické formy a drastického obsahu. V každé zemi byla poté sestavena tříčlenná komise, kterou tvořil vždy umělec, politik a zástupce školské rady. Hodnoceno bylo nejen zpracování, ale především myšlenka díla. Naprostým vítezem se nakonec po sečtení hlasů stalo působivé video portugalského týmu s tématem apelu na vzájemnou toleranci a inkluzi v evropské společnosti. Tři nejlepší práce z každé země můžete shlédnout na našich facebookových stránkách. Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast!!!

RUN FOR EUROPEAN AWARENESS 3. 5. 2017

Společnou iniciativou všech čtyř zemí byla organizace akce Run for European Awareness oslavující sport a občanskou angažovanost. Reportáž vytvořila třída 1.M v čele s Aničkou Kaplanovou na základě workshopu, který akci předcházel, a za video o průběhu akce stejně tak jako o projektu samotném převelice děkujeme filmovému týmu, hlavně Michalovi Bílkovi a Aleně Mračkové.

video na youtube ZDE

Dne 3. května 2017 pořádala naše škola akci projektu YELP s názvem Run for European Awareness. Tato událost měla šířit mezi veřejností a hlavně mladými lidmi povědomí o zodpovědné roli občana Evropy a podpořit aktivní zapojení se do veřejného života. Probíhala, stejně jako spousta dalších akcí projektu YELP, souběžně ve všech čtyřech zemích, přičemž byly momenty dne přímo streamovány na facebookové stránky projektu, takže i ti, kteří se z nějakého důvodu nemohli účastnit, mohli vše sledovat online.

Přestože maturanti se museli potit nad státní maturitní zkouškou a sport nepatří zrovna k převažujícím koníčkům našich umělců, sešla se poměrně početná skupina běžců. Den nás uvítal slunným počasím a tak jsme strávili několik příjemných okamžiků s hudebním doprovodem na zahrádce Sokolovny, kam docházíme na hodiny tělocviku. Rozdávaly se letáčky k akci a krásné odznáčky z dílny našich grafiků, které studenti během běhu rozdávali kolemjdoucím. Pak už jsme společně vyrazili ke startu běhu, který byl u metra Opatov. Paní učitelka Hanáčková ampliónem nejen přivítala účastníky a vysvětlila podstatu akce, ale zároveň i přilákala pozornost okolí. Trasa běhu vedla přes travnatou plochu od stanice metra Opatov k Hájům a zase zpět. Někteří zdatnější běželi jako střely, my ostatní jsme trasu spíše rychlým tempem prošli, ale zato jsme měli čas rozdávat letáky a odznáčky. Někteří experti se dokonce připojili na koloběžkách. Po návratu do Sokolovny byli všichni účastníci odměněni sladkou maličkostí, ale především strávili příjemný den se svými spolužáky a sportovali za dobrou věc. Zeptali jsme se hlavní organizátorky paní učitelky Hanáčkové, jak byla s akcí spokojená: “ Jsem mile překvapená, že se nám podařilo zvednout alespoň část studentů z gauče, aby přišli podpořit dobrou věc. Vím, že mezi našimi umělci není moc sportovců, ale věřím, že si uvědomují, jak je jejich angažovanost v rámci EU důležitá.”

Think tank v německu na téma chudoby a vzdělávání v evropě 12.-18. 11. 2017

V termínu od 12. do 18. 11. 2017 zavítala veselá výprava ve složení Anička Kaplanová, Anička Chenová, Lucie Josefová a Tomáš Běhounek z 2.M a Vojtěch Šobek z 2.F do německého Lipska, aby se zúčastnila setkání Think Tank na témata chudoby a školství v Evropě. Zábavné a naučné aktivity byly doplněny pohodovou atmosférou města.

Návštěva továrny BMW, projekt “Založení vlastní školy”, zábavná hra v centru města City Puzzle Hunt, autentická ukázka vyučovací hodiny počátku 20. století v Muzeu školy, prezentace organizace UNICEF a workshop na téma chudoby v Evropě a v neposlední řadě úžasná závěrečná food party, kde každá země přichystala typický národní pokrm, a pak už se jen hodovalo. Tohle všechno plus budování přátelských vztahů mezi mezinárodními týmy – to všechno a mnohem víc – to bylo Lipsko 2017.

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ V BELGII

Tak je to tady! Velké vyvrcholení projektu YELP 2015 – 2018 a naší tříleté práce. Závěrečné setkání se konalo ve dnech 24. – 26. dubna 2018 opět v kouzelném belgickém prostředí. Naši školu reprezentovali dva studenti druhého ročníku grafického designu, autoři krásného závěrečného plákatu projektu YELP. Završili jsme naši spolupráci inspirativním workshopem belgické organizace Europahuis o Evropské unii a jejím fungování, kdy si studenti vyzkoušeli i hlasování o novelách zákonů, užili si zábavné team-buildingové aktivity na pobřeží, zavzpomínali na celý projekt v prezentaci a zhodnotili přínos jednotlivých aktivit a setkání. Společně jsme také shrnuli Two Stars and a Wish do budoucnosti ve všech oblastech, na které byl náš projekt zaměřen: vzdělávání a zaměstnanost, životní prostředí a chudoba. Až dojemná byla závěrečná rozlučková dinner party s hostitelskými rodinami, u kterých studenti bydleli, a všemi členy YELP teamu. Party byla grandiózní – jak to dokážou jen Belgičani! Poslední den byl symbolicky stráven v Bruselu. Přestože byla naše návštěva Evropského parlamentu nečekaně přerušena požárním alarmem, plně jsme si užili Parlamentarium, procházku centrem Bruselu a slavnou Mini-Europe a Atomium, které je součástí našeho loga. Nemohli jsme uvěřit, že je to opravdu poslední setkání! Tři roky plné zážitků a zkušeností zůstanou nejen vzpomínkami, ale také částí náš všech.

 

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.“

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky