Výstavba filmového ateliéru

V období od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 je na škole MICHAEL realizován projekt Výstavba filmového ateliéru – MICHAEL CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000942, který je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je výstavba nového filmového ateliéru, a to za účelem zkvalitnění výuky na SŠ Michael v oboru Filmová tvorba. Kromě celkového zkvalitnění a zefektivnění výuky projekt povede k rozvoji klíčových kompetencí v dotčených odborných předmětech, ke zvýšení zájmu žáků o studium na SŠ a k větší konkurenceschopnosti školy a jejích žáků.

Cílovými skupinami projektu jsou jak studenti, tak i pedagogičtí pracovníci a potenciálně i osoby se SVP.

Výstupem projektu bude nový moderní filmový ateliér, díky němuž bude náležitě zkvalitněna výuka v předmětech oboru Filmová tvorba.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky