Studijní pobyt pedagogických pracovníků na veletrhu Paris Photo

Nadační fond: Cesta ke vzdělání

Název projektu: Studijní pobyt pedagogických pracovníků na veletrhu Paris Photo.

Stručný popis projektu: Pět pedagogů oboru Fotografie a nová média absolvovalo studijní pobyt na veletrhu fotografie Paris Photo. Seznámili se s vystavenými díly význačných tvůrců a s aktuálními trendy v oblasti fotografie a audiovize. Zúčastnili se také odborných přednášek. Cílem bylo též navázání mezinárodní spolupráce. V termínu: 10. – 12. 11. 2022.

Seznam pedagogů: Jaroslav Fišer, Kateřina Sovová, Anna Lara, Dorothea Bylica, Petr Štěpán

Vyhodnocení projektu:

Studijní pobyt na veletrhu Paris Photo a jeho doprovodných akcích obohatil znalosti pedagogů oboru Fotografie a nová média díky výjimečné příležitosti setkat se s díly mezinárodně uznávaných tvůrců.  Přes dvě stě vystavovatelů předvedlo své galerijní výběry ve výjimečných prostorách nově vystavěného Grand Palais Ephemere. Na přehlídce byly prezentovány fotografie v celé šíři své historie – od sendvičových montáží nejvýznačnějšího krajináře devatenáctého století Gustava Le Graye, přes vrcholného představitele modernismu a surrealismu Mana Raye, dokumentaristy z agentury Magnum (H.C. Bresson, Robert Capa aj.) až po současné mladé autory. Přední světoví galeristé, jako například Howard Greenberg Gallery, Bild Halle Zurich, Francois Paviot Paris aj., představili díla svých nejdůležitějších autorů. Pedagogové si rozšířili své znalosti i během festivalových přednášek, například při prezentaci předního britského fotografa Martina Parra a dalších. Důležitou a obohajující součástí byla i účast na panelové diskusi o nejlepších letošních fotografických publikacích Aperture Photobook Awards. Mimo avizovaný program byla pedagogům zorganizována návštěva důležitého pařížského vydavatelství Robert Delpire, které ve své době patřilo k průkopníkům publikování snímků francouzské humanistické fotografie či osobní setkání s nestorem české fotografie Josefem Koudelkou žijícím v Paříži.

Součástí byla i společná návštěva pedagogů na doprovodných akcí veletrhu, především na Photo Saint Germain a dalších samostatných, přidružených i kolektivních výstavách, například fotografa Mária Giacomelliho.

Mimo hlavní cíl studijního pobytu – obohacení odborných znalostí pedagogů, proběhla i důležitá prezentace naší školy mezinárodnímu publiku na konferenci pořádanou Českým centrem v Paříži, která se konala jako doprovodná akce veletrhu a návštěva největšího evropského veletrhu fotografie Paris Photo.

Představení studentských autorských knih a deníkové tvorby proběhla v rámci sítě EPEN (European Photography Educators Network) v Českém centru v Paříži jako oficiální doprovodná akce veletrhu Paris Photo a podsekce Photo Saint Germain. Naše půlhodinová přednáška obstála v konkurenci ostatních významných škol, které prezentovaly obdobný druh tvorby svých studentů. Mezi nimi byly například Ecole Lumiere z Paříže, Art University Poznaň, Akademie výtvarných umění a designu v Bratislavě, pražská FAMU či Institut tvůrčí fotografie

Závěr:

Z nadačního fondu byla pedagogům hrazena letecká doprava tam a zpět do Paříže, částečně ubytování a vstupné na veletrh Paris Photo. Zbytek částečných nákladů na ubytování si hradili pedagogové z vlastních zdrojů. Díky účasti pedagogů na konferenci pořádané Českým centrem v Paříži, která se konala jako doprovodná akce veletrhu fotografie Paris Photo, bylo naší škole umožněno sdílení informací o evropském školství. Taktéž nám tato účast na konferenci pomohla k vybudování kontaktů se zahraničními kolegy oboru fotografie. Návštěva největšího evropského veletrhu fotografie Paris Photo byla pro pedagogy výjimečnou přehlídkou jak aktuálních tendencí, historických fotografických snímků, tak i současné multimediální tvorby, která vedla k jejich rozšíření profesních znalostí v oboru Fotografie a nová média. Naše škola by v těchto aktivitách ráda pokračovala i v dalších letech. Má velký zájem své pedagogy odborně vzdělávat, a taktéž naši školu propagovat na prestižních evropských festivalech a výstavách.

Fotografie:  

 

 

 

 

 

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky