Filmová tvorba

„Z každého studenta může vyrůst nový Federico.“
 

Domluvte si možnost individuálních konzultací s vedoucí oboru.

O oboru

Obor Filmová tvorba byl nově samostatně otevřen v září 2009. Jeho studenti jsou vedeni k hlubšímu poznání teoretických i praktických znalostí z oblasti reklamního, filmového a televizního průmyslu. Hlavní důraz je kladen na práci s obrazovým a zvukovým záznamem a znalost počítačových technologií a systémů.

Odborné předměty vyučují renomované osobnosti současné filmové, televizní a reklamní tvorby. Studenti se seznamují s používanými formáty a systémy obrazového záznamu, s jejich specifiky, s možnostmi použití osvětlovací techniky. Osvojí si dramaturgii střihové skladby i význam zvukové složky filmového díla. Získají také širší pohled do filmové historie a reklamy.

Podmínkou přijetí uchazeče je úspěšné zvládnutí talentových zkoušek a ústního motivačního pohovoru.

Důležité termíny:

Zázemí 

Zázemí pro odbornou výuku tvoří učebny a ateliéry vybavené audiovizuální, osvětlovací a výpočetní technikou využívanou na nejmodernějších pracovištích.

Součástí výuky jsou semináře a rozbory ukázek z oboru filmové a televizní dramatické tvorby, dokumentární i reklamní tvorby i takové, kde se studenti setkají s význačnými a aktivními filmaři
ze všech tvůrčích profesí.


 

 Co očekávám

 

Čím budu

Uplatnění po dokončení studia mohou absolventi nalézt prakticky v jakékoliv profesi v oboru. Pedagogové odborných předmětů se v průběhu studia zaměří na každého studenta jednotlivě a vzájemnou spoluprací se pokusí určit, jaké místo ve filmovém, televizním štábu nebo reklamní praxi by každý jednotlivec nejlépe zastával. Zda jako člen produkčního a kameramanského týmu, jako asistent střihu, zvuku i režie nebo jako samostatný tvůrčí pracovník. Studenti jsou připraveni i na pokračování v dalším vzdělávání na naší Vyšší odborné škole nebo na vysokých školách různých typů.

Školní vzdělávací program Filmová tvorba byl školou vytvořen na základě Rámcově vzdělávacího programu Multimediální tvorba 82-41-M/17.
 

Česká televize, pořad Film 2013 - 6. června natáčení interview u příležitosti 4. ročníku přehlídky studentských prací Festmichael, zleva redaktorka ČT Jolka Krásná, student oboru Fotografická tvorba VOŠ Tomáš Teplý, vedoucí oboru Filmová tvorba režisérka Zuzana Zemanová, student oboru Filmová tvorba Martin Mach, studentka oboru Grafický design Aneta Chmelová.

Vedoucí oboru: MgA. Zuzana Zemanová

Skripta školy Michael využívaná ve výuce: Zvuková technika, Střihová skladba, Televizní technika, Audiovizuální technika, Režie a scenáristika

kritéria pro přijetí najdete zde


 

 


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška

Mohlo by vás zajímat

Studium filmu nabízí
Dny otevřených dveří
Spolupracujeme
Práce studentů

Ukázky prací našich studentů

FESTMICHAEL 2012 znělka Autor: Viktor Dražský
Úsměv Autor: Martin Mach
Kladivo na rukavice Autor: Jakub Zvoníček
Černá a bílá Autor: Eliška Havlíková
Svět jinýma očima Autor: Anna Jesenská
Nezapomeneš Autor: Miroslava Jeřábková
Rukavice Comfort Autor: Helena Králová
Level Autor: Jan Schwarcz
http://www.skolamichael.cz/cz/stredni_skola/prace_studentu?
Další ukázky