Jednotná přijímací zkouška pro uchazeče oboru Management a produkce – 8. 6. 2020

6. června, 2020 Život školy

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

  1. MŠMT stanovilo termín jednotné přijímací zkoušky, a to na den 8. 6. 2020 (test z českého jazyka trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut). Jednotnou přijímací zkoušku konají na škole Michael pouze ti uchazeči, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako první v pořadí. Výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazečů, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako druhou v pořadí, zašle CERMAT škole Michael automaticky.
  2. Všichni uchazeči již obdrželi pozvánky (e-mailem i poštou) s přesnými časy konání zkoušek a s instrukcemi o povolených pomůckách.
  3. V pondělí 8. 6. 2020 uchazeče uvítáme ve škole již v 8 hodin, samotné zkoušky začnou v 8.30 h.
  4. CERMAT zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky škole Michael (všech uchazečů – tedy těch, kteří školu Michael uvedli na přihlášce jako první i jako druhou v pořadí) do 15. 6. 2020. Škola Michael tedy zveřejní nejpozději 16. 6. 2020 celkové výsledky přijímacího řízení (pořadí jednotlivých uchazečů) na webových stránkách školy a též v prostoru u vchodu do školy.
  5. Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve škole odevzdáním zápisového lístku, a to do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (celkových výsledků přijímacího řízení), tedy nejpozději do 23. 6. 2020.
  6. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí.
  7. Pouze uchazeč nepřijatý z kapacitních důvodů (tedy ten, který však splnil kritéria pro přijetí) může podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. (Těmto uchazečům bude žádost zaslána.) Těmto uchazečům doporučujeme vstoupit do aktivního jednání se školou.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky