Výstava JÁDRA – Galerie Vltavín

Naše pedagožky Lenka Stejskalová a Zorka Krejčí vás zvou na výstavu JÁDRA, která představuje proces konfrontace šesti generačně blízkých umělců různých oborů s touto živou silou vzniku a růstu pomyslného i reálného středu věcí, vnitřního prostoru, který formuje jejich povrch. Tři absolventky pražských vysokých škol UMPRUM a FAMU Klára Bémová, Lenka Stejskalová a Zdeňka Hanáková, spolu s Milanem Krajíčkem, Zorkou Krejčí a Tomášem Raslem doutvářejí téma. Každý ze své perspektivy a svými vyjadřovacími prostředky, jimiž jsou volná socha, skleněná plastika, fotografie a kresba. Šest různých pohledů na stejné téma ukazuje jejich vzájemné tvůrčí vazby i protipóly.

Galerie Vltavín, Masarykovo nábř. 36, Praha 1

Výstava potrvá od 31. 7. do 11. 9. 2020

Zahrada naší školy nabízí studentům mnoho sportovních aktivit.

Zahrada naší školy pro studenty nabízí kromě relaxace mnoho sportovních aktivit. Ve škole si mohou zapůjčit sportovní náčiní na pétanque, badminton, stolní tenis a frisbee. Na zahradě je umístěn basketbalový koš a nově na zahradu přibyla také workoutová posilovací konstrukce. Po celém areálu se nabízí spousta nových laviček na posezení. Už se těšíme na sportovce, kteří si v září nový workoutový nástroj vyzkouší.

Maturitní práce našich studentů z oboru Fotografická tvorba

Studenti zpracovávali několik tematických celků. Na některých pracovali již v průběhu celého druhého pololetí.

  • Prvním tématickým celkem je Výstavní soubor – volný soubor pro autorskou výstavu.
  • Druhým zadáním bylo vytvoření Dokumentárního souboru ve formě publikace, nebo Ilustrace literární předlohy rovněž i ve formě knižní.

Studenti si zvolí v obou případech téma, které konzultují na základě písemné explikace s pedagogem a poté realizují.

  • Třetím souborem je zadaná práce – reklamní závěsný kalendář. Studenti vytvořili reklamní fotografie pro šest listů a titulní list. Letošním tématem pro kalendář byl Český moderní šperk.
  • Poslední částí maturitního zadání je vytvoření aktuální osvětové fotografie pro FESTMICHAEL 2020 na téma Covid 19 – coronavirová epidemie v ČR.

Pojďte se s námi podívat, jak se to letošním maturantům povedlo.

     

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky