Úspěch studentky v grafické soutěži

Máme velkou radost, že Vám můžeme oznámit úspěch naší studentky Lenky Tůmové, která se dostala se svým plakátem do finále 16. ročníku prestižní mezinárodní soutěže The International Biennial Poster Design Terras Gauda – Francisco Mantecón Competition. Zároveň tím získala nominaci do soutěže Tourism of Galicia Competition.

Terras Gauda zve designová studia, grafiky, umělecké asociace a univerzity k účasti na nejprestižnější soutěži grafického designu sponzorované soukromou iniciativou na světě. Soutěž každý rok stanoví vybrané téma, kterého se grafici musí držet.

Vypisovatelem soutěže je velké španělské vinařství – Terras Gauda, pro jehož propagaci je v následujících dvou letech vítězný plakát určen. Není proto překvapením, že tematikou soutěžního plakátu je právě víno.

 

Odborná stáž na Slovensku

Stejně jako minulý rok i letos se uskutečnil tvůrčí výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ ve slovenských Tatrách. Stáž se konala od 15.6–26.6. 2024

Tvůrčí program stáže byl velice pestrý. Nejdříve naši studenti navštívili partnerskou soukromou školu uměleckého filmového průmyslu v Košicích, kde si vyzkoušeli studijní program souvisejících oborů a zájmů v zahraničí. Cílem bylo získat nové dovednosti a rozšíření obzorů v oblasti multimediální tvorby a prohloubení jazykových a mezikulturních znalostí. V průběhu části stáže v košické škole si studenti prakticky vyzkoušeli aktivity související zejména s oborem filmového a televizního umění, konkrétně v oblasti kamery, zvuku, střihu, živého vysílání, ale i tvorby virtuální grafiky.

 

V druhé části stáže se studenti přesunuli do Popradu, kde se snažili poznávat skrze hledáček krajinu a kulturní život Vysokých Tater. V rámci kognitivní činnosti došlo k rozboru této specifické územní oblasti a studenti tak mohli srovnávat a studovat nuance celků, polo celků a detailů přírodního bohatství hor, v konfrontaci se zásahem lidské činnosti a místní typické architektury. Studie měla za úkol pochopit kontext působení člověka v přírodě, ekologické souvislosti.

Studenti měli v rámci stáže za úkol nafotografovat tři výstupy.

Digitální Storytelling – Reportážně dokumentární soubor, který pojednává o všech aktivitách, poznávání, učení a praktické tvorbě v průběhu desetidenní stáže. Výstupem je audiovizuální série vyprávějící příběh o cestě za vzděláním a objevováním nových poznatků v oboru, hodnot a mezinárodních vztahů.

Dalším výstupem byla Technická studie Tatranské architektury a krajiny. Zde byl cílem rozsáhlý fotografický a grafický soubor mapující místní tatranskou architekturu a krajinu nejen v rámci celku, ale i detailů a samostatných prvků, které mnohdy nejsou oku na první pohled známy, ale je třeba detailnější a soustředěnější pohled na studovaný motiv.

Posledním tématem byl Výstavní volný soubor. Zde žáci dostali koncepční volnost nad tvorbou výstavního souboru s názvem „Tepny Tater“. Jedná se o sérii propojující tvůrčí přístupy výtvarné fotografie a grafiky, kde po formální i obsahové stránce tvoří hlavní motiv žíla nebo tepna, jakožto symbol toku, koloběhu života, nebo plynutí času. V rámci přírodnin, kamenů, potoků a říček, kořenů, větví, prasklin a puklin se studenti snažili nalézt tvarosloví obrazu, které finálně tvoří citlivou mozaiku pocitů, které subjektivní formou přenesli do výsledného obrazu.

 

Krásné prázdniny!

Přejeme krásné slunečné léto a úžasně strávené prázdniny všem našim studentům, rodičům a zaměstnancům školy!

Těšíme se na shledání s vámi všemi opět v září.

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení

Kritéria a další informace najdete v Zájemcích o studium.

termín podání přihlášky: do 3. 7. 2024
termín konání talentových a přijímacích zkoušek: 11. 7. 2024

 

Přihlášky se podávají 

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00  Praha 4

2. kolo je vyhlášeno pro tyto obory:

UMĚLECKÉ OBORY – talentová zkouška

 

FESTMICHAEL – náměstí Míru

Po soutěžní přehlídce studentských filmů v pražském kině Lucerna se studenti i se svými vyučujícími přesunuli na náměstí Míru. Tam v 17,00 hod. začala vernisáž prací studentů oborů Fotografická tvorba, Grafický design a Design interiéru. Studenti, vybraní na základě hodnocení odborných pedagogů, také převzali ocenění a sponzorské dary. Vítězové si odnesli Airpody, chytré hodinky Samsung, fotoaparát Fujifilm Instax, příslušenství od Apple, akreditace na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a spoustu dalších hodnotných cen. Nejlepší z nich pak trofej v podobě skleněné žárovky. První kapky deště začaly padat až na závěr, když zaznělo jméno režiséra snímku, který získal v Lucerně cenu diváků.

Vystavené práce je možné v prostranství náměstí Míru před kostelem sv. Ludmily prohlédnout do 3. července 2024.

Ceny obdrželi:

Střední škola

Grafický design

 1. místo Ester Pehalová, za kontinuálně nadstandardní přístup ke studiu
 2. místo Maxim Šylo, za výborně zpracované maturitní téma a vstřícnost v pomoci spolužákům během celého studia
 3. místo Veronika Hrazdirová, za excelentně vypracované téma maturitní práce

Fotografická tvorba

 1. místo Johana Svobodová, za intelektuální nápady v posledních čtyřech letech, které prozařovaly šedé dny
 2. místo Oliver Cerha, za posedlost fotografií, která je předpokladem umělecké tvorby
 3. místo Klára Macíková, za vytrvalý boj o prosazení přesahu fotografie do jiných oborů

Čestné uznání Karel Kašík, za nejucelenější zpracování kampaně pro filmový festival ve Zlíně – za audiovizuální znělku a navazující plakáty

Design interiéru

 1. místo Nikola Lážková, za precizní práci nejen na maturitním projektu, ale po celý školní rok
 2. místo Kristína Gallová, za stále originální nápady i v těžkých životních situacích
 3. místo Lucie Karásková, za příkladný přístup ke studiu a vyspělé řešení maturitního projektu

 

Akademie Michael – Vyšší odborná škola

Grafický design

 1. místo Jakub Šenkýř, za výbornou závěrečnou práci a nasazení během celého studia
 2. místo Eliška Oborníková, za celkový přístup k ateliérovým zadáním
 3. místo Lenka Tůmová, za výborné studijní výsledky a aktivitu v rámci ateliérového kolektivu

Fotografická tvorba

 1. místo Milan Smolík, za soustavnou, pečlivou a vysoce inspirativní práci na školních i mimoškolních projektech
 2. místo Klára Dostálová, za velmi kreativní a inspirativní přístup k tvorbě
 3. místo Jiří Macháček, za osobitý umělecký autorský pohled často přesahující žánr fotografie

Design interiéru

 1. místo Charlota Prášková, za vynikající přístup ke studiu, excelentní výsledky a v neposlední řadě za ukázkovou absolventskou práci
 2. místo Dorina Gjugjaj, za skvělé uchopení absolventské práce, kterou dokázala propojit se svými koníčky
 3. místo Alena Kleibelová, za inspirativní nápady během studia a úsporné pracovní nasazení na vlastním projektu

 

Velké poděkování patří pedagogům, kteří byli studentům nápomocni při jejich práci. Vedoucímu oboru Filmová tvorba SŠ Viktoru Pavlovičovi, vedoucímu oboru Filmová tvorba VOŠ Vladimíru Michálkovi, vedoucímu oboru Fotografie a nová média SŠ Jaroslavu Fišerovi, vedoucímu oboru Fotografická tvorba na VOŠ Tomášovi Třeštíkovi, vedoucímu oboru Grafický design SŠ Jakubu Štěpánkovi, vedoucímu oboru Grafický design VOŠ Miroslavu Roubíčkovi, vedoucí oboru Design interiéru SŠ Michaele Ošťádalové a Andree Vokřálové, vedoucí oboru Design interiéru VOŠ.

FESTMICHAEL 2024 – Lucerna

Jak naznačila znělka festivalu, FESTMICHAEL proběhl letos už po patnácté. Do posledního místa zaplněná Lucerna přivítala 6. června studenty, pedagogy i VIP hosty a všichni společně zhlédli dvouhodinový maraton studentských filmů Střední školy Michael a Vyšší odborné školy Akademie Michael. Atmosféra promítaných snímků byla často tíživá, momentů, kdy v sále ozýval smích, nebylo moc. Témata filmů reflektovala svět mladých, jejich obavy, zážitky i představy.

Film, který nakonec získal cenu diváků, se od ostatních odlišoval hned v několika směrech. Měl nostalgickou atmosféru a vyprávěl o zdánlivě obyčejných věcech tak, jak ho vidí děti. Herecké výkony všech čtyř protagonistů byly vynikající. Natočil ho režisér Nikolas Sand, student 3. ročníku VOŠ a pojmenoval Léto 09. Z celkového počtu 368 diváků pro něj hlasovalo 130.

Další ceny obdrželi:

Filmová tvorba

Střední škola

 1. místo Mikuláš Vedral, za práci kameramana v extrémních podmínkách při natáčení filmu „Mrtvá krajina“
 2. místo Adéla Husáková, za mimořádnou uměleckou odvahu a odhodlání prosazovat své názory
 3. místo Jakub Demartini, za pečlivou a soustředěnou tvůrčí práci při tvorbě školních cvičení

Zvláštní cena Karolína Brandová, za dlouhodobě výjimečnou produkční práci a vzorný studijní přístup
Zvláštní cena Varvara Zajceva, za mimořádné tvůrčí výsledky
Cena za animaci – uděluje Dominika Beranová Etien Fridrich, za animaci ORGANICS

 

Akademie Michael Vyšší odborná škola

 1. místo Pavel Plesník (scénář a režie filmu Teraristi, střih filmu Mechanismy, střih filmu Za všechno můžu já, režie znělek Da Vinci a Lano, četné herecké role a další spolupráce)

Hlavní cena poroty Petr Hlouška (režie a scénář filmu Triphenidyl, znělka Influcencer a četné další filmy)
Cena za režii Nikolas Sand (režie filmu Léto 09, kamera filmu Call Samba, kamera znělky Tanečnice, kamera reklamy Alsa a další spolupráce)
Zlatá kamera – debut Tomáš Průša (za film Nemoc)
Cena za herecký výkon Filip Špinka (filmy Mechanismy, Teraristi a další spolupráce)
Cena za kameru Michael Madej (filmy Mechanismy, Teraristi, znělky a další spolupráce)
Cena za zvuk: Adam Chvalkovský (filmy Jako Bratr, Kopretiny, Za všechno můžu já, Hrobník a další spolupráce)
Cena za produkci Kristýna Dvoranová (filmy Za všechno můžu já, Hrobník, Elektriky, četné znělky a reklamy)
Čestné uznání Eliška Jarošová (scénář a režie filmu Mechanismy, znělka a další spolupráce)
Cena za vítěznou znělku Jana Švadlenková (Patnáctka)

 

Studentský festival FESTMICHAEL už ve čtvrtek 6. 6. 2024

Náš studentský festival FESTMICHAEL se už blíží. Ve čtvrtek 6. 6. 2024 to propukne – od 13.40 h přehlídka studentských filmů v kině Lucerna, od 16.30 h na náměstí Míru vernisáž výstavy prací grafiků, fotografů a designérů spolu s oceněním nejlepších studentů za uplynulý školní rok. Výstava potrvá na nám Míru do 3. 7. 2024.

Co Vás čeká v kině? Pásmo skvělých filmů proložených neotřelými znělkami pro probíhající ročník festivalu. Který film vyhraje hlavní cenu? Který film zvítězí u diváků? Která znělka zaujala odbornou porotu? To vše se dozvíte právě 6. 6. 2024, přijďte se podívat!

Letošní téma, Spolu v Evropě, je odkazem na dvacet let členství České republiky v Evropské unii. Když jsme se zeptali paní ředitelky školy Moniky Hrubešové, jak ho vnímají samotní studenti, odpověděla nám: „Většina z nich se narodila až po vstupu naší země do Evropské unie. Oni už jsou Evropané, cítí se tak a jejich tvorba zapadá do mezinárodního kontextu. Téma zpracovávají originálně, s nadhledem a bez předsudků. V letošním roce škola Michael přizvala k účasti na výstavě studenty ze střední umělecké školy Edvarda Muncha VGS z norského Osla. I pro návštěvníky bude porovnání tvorby mladých umělců dvou zemí zajímavé,“ uvedla ředitelka.

Festivalu byly uděleny záštity Ministerstva kultury, Magistrátu hl. m. Prahy a Městská část Prahy 2, jmenovitě:

Martin Baxa – ministr kultury
Antonín Klecanda – radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času
Jan Korseska – starosta městské části Praha 2
Jaroslav Šolc – radní městské části Praha 2

Naše velké poděkování patří našim partnerům a sponzorům a mnohým rodičům:

 

Škola Michael vychovává špičku současné mladé fotografie

Když získáte ocenění v prestižní soutěži Fotograf roku, kterou každoročně pořádá Asociace profesionálních fotografů ČR, je to velký úspěch. Dvacetiletý Matyáš Páleníček, čerstvý absolvent Střední školy reklamní a umělecké tvorby Michael, nedávno tuto cenu získal, a to v kategorii do 30 let.

A není to první velké ocenění, které obdržel. Před dvěma lety zvítězil na festivalu Prague Photo a v loňském roce byl přizván, aby uspořádal vlastní samostatnou expozici v rámci této přehlídky. Jeho práce byla také významnou součástí skupinové výstavy s názvem „Magie místa“, kterou pořádala Asociace profesionálních fotografů.

Když jsme se zeptali Jaroslava Fišera, vedoucího oboru Fotografie a nová média na škole Michael, jak vzpomíná na svého studenta, odpověděl nám: „Matyášovo zaujetí fotografií je okouzlující. Jeho ilustrace Čapkova románu R.U.R. či fiktivní, imaginativní krajiny se vyznačují ohromnou mírou imaginace a kreativity. Jsem rád, že studenti našeho inovovaného oboru Fotografie a nová média Střední odborné školy Michael jsou velmi úspěšní.

Matyáš není jediným absolventem školy, který vystavuje a sbírá ceny. Loňskému maturantovi Marku Kolihovi se podařilo představit široké veřejnosti průřez své tvorby v prestižní galerii Czech Photo Centre. Absolventka Anna Vaňkové byla nominována na ocenění Fotograf roku, Tatiana Zvolská, ještě jako studentka školy, zaznamenala velký úspěch, když její fotografie byly použity jako hlavní vizuál festivalu Prague Photo. Tím výčet úspěšných zdaleka nekončí. Michal Zelinka získal 2. místo v soutěži Czech Nature Photo a v soutěži Czech Press Photo získal 1. místo v kategorii ČTK. Řada studentů připravuje výstavy a uchází se o ceny ve fotografických soutěžích.

Mladá generace současných fotografů se tedy hlásí o slovo a může se hrdě zařadit do úspěšné historie české fotografie posledních desetiletí.

Návštěva studentů a pedagogů z Portugalska

V březnu naše škola měla možnost hostovat studenty a pedagogy oboru šperkařství z naší partnerské školy Agrupamento Escolas Vialonga z Portugalska.
Během týdne jsme pro ně připravili spoustu aktivit, které se portugalským studentům velmi líbily. Jednalo se o workshopy programování v 3D programu, učili se malovat perspektivu a dojednali jsme pro ně exkurze šperkařských dílen, které je profesně velmi zajímaly a inspirovaly je. Děkujeme tímto za příležitost paní Jitce Kudláčkové ze šperkařství JK Jitka Kudlackova Jewels s.r.o. a také šperkařství Du Couer v Myslíkově ulici. Doufáme, že hosty náš program obohatil a zvýšil jejich zájem o hlubší studium.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky