Kalendář roku 2021

Exkluzivní soutěž na pomezí grafiky, polygrafie a volné tvorby

Cílem soutěže je podpořit kreativitu, tiskovou a grafickou úroveň kalendářů a upozornit na novátorské počiny v této oblasti. Členy poroty jsou odborníci z oblasti polygrafie, fotografie, grafického designu, typografie a marketingu. Cenu proto mohou získat opravdu jen ti nejlepší, jejichž kalendáře splní všechna náročná kritéria.

Jsme rádi, že Vám můžeme představit kalendář SŠ Michael, Akademie Michael – VOŠ a Vysoké školy kreativní komunikace, který se v soutěži umístil:

1. místo v kategorii Fotografie
2. místo v kategorii Prezentace subjektu

O našem kalendáři: kalendarroku2021.cz/12
Kompletní výsledky: kalendarroku2021.cz
Fotogalerie z výstavy: Soutěž Kalendář roku 2021

 

Vyhlášení 3. kola talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2021/2022, a to do oborů vzdělání:

Fotografická tvorba – 6 volných míst
kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor FOTOGRAFICKÁ TVORBA

Grafický design – 6 volných míst
kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor GRAFICKÝ DESIGN

Termín zaslání přihlášky: do 11. 3. 2021

Termín přijímacího řízení: 18. 3. 2021

Více informací najdete v Zájemcích o studium – Přijímací zkoušky

Přihlášky ke studiu do oboru Management a produkce

Vážení rodiče, milí uchazeči,

přihlášky ke studiu do oboru Management a produkce v době jarních prázdnin (22. 2. – 26. 2. 2021) je možné odevzdat v kanceláři školy, a to denně 8:30 – 16:00 hodin.

Termín podání přihlášky: do 1. 3. 2021

Přijímací řízení: 14. 4. nebo 15. 4. 2021 (do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů)

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor MANAGEMENT A PRODUKCE, denní studium

V případě potřeby je možné využít telefon: 602 314 047 nebo 702 265 150.

Distanční výuka ve škole

Distanční výuku naši žáci zvládají bez výraznějších problémů. Škola vyučuje přes komunikační platformu Microsoft Teams, s níž máme výborné zkušenosti. Pedagogové kombinují on-line výuku se samostudiem žáků (např. při plnění praktických úkolů nebo dlouhodobých úkolů). Naši žáci využívají také konzultací s jednotlivými učiteli. Pedagogové jsou v každodenním kontaktu se svými žáky, snaží se výuku zajistit co nejlépe a také poskytovat žákům studijní podporu. Jsme rádi, že nikdo z našich žáků nezůstal mimo systém a že se nám daří zapojovat všechny žáky školy. Všichni už se ale těšíme na brzký návrat našich žáků do školy a na osobní setkání nás všech.

 

Práce studentů k vidění na výstavě ve FN Motol

Ve Fakultní nemocnici v Motole je k vidění mezinárodní putovní výstava HELPFUL ART IN COVID, jejíž součástí jsou i výstavní panely s fotografickými a grafickými pracemi studentů střední školy Michael a Akademie Michael na téma Covid. Výstava mapuje umění z období pandemie Covidu v 90 zemích světa. K vidění  je od 1. do 28. února 2021 přímo v budově ředitelství nemocnice.

Více o výstavě se dozvíte v naší tiskové zprávě přímo zde.

    

 

 

Provoz školy od pondělí 15. 2. 2021

Vážení rodiče, milí studenti,

informujeme Vás o provozu školy v souvislosti s ukončením nouzového stavu v České republice.

Dle informací z MŠMT ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim ve školách. Od pondělí 15. 2. 2021 tedy bude zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni číslo 5.

https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud

 

Mgr. Marie Pšenicová

Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, milí maturanti,

MŠMT zohlednilo ztížené podmínky pro vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021 s významným podílem distančního způsobu výuky a provedlo úpravy v konání maturitní zkoušky.

Škola Michael zveřejňuje informace ke konání maturitní zkoušky a změnám v organizaci výuky ve 2. pololetí školního roku 2020/2021. Jsou v nich zahrnuty specifické podmínky naší školy.

 

Mgr. Marie Pšenicová

Dny otevřených dveří individuálně i během jarních prázdnin

Na dnech otevřených dveří se snažíme co nejpodrobněji představit naši školu a všechny studijní obory, vč. dálkového studia. Pro uchazeče z devátých tříd je možnost navštívit školu individuálně po předchozí telefonické domluvě na tel.: 702 265 150. Navštivte nás! Máte jedinečnou příležitost ujistit se, že škola Michael je opravdu dobrou volbou.

 

 

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky