Talentové zkoušky ve dnech 5. a 7. 1. 2021

Vážení rodiče, milí uchazeči,

informujeme o podmínkách konání talentových zkoušek, které se v naší škole uskuteční ve dnech 5. a 7. 1. 2021, a to v souladu s informacemi z MŠMT.

Předně bychom Vás chtěli ujistit, že talentové zkoušky skutečně proběhnou. V souladu s usnesením Vlády ČR platí od 27. 12. 2020 nejvyšší, tedy 5. stupeň protiepidemiologických opatření PES. Na konání a organizační zajištění talentových zkoušek však tato skutečnost nemá bezprostřední vliv. Obdrželi jste informace o organizaci talentových zkoušek, které platí v plném rozsahu. Po stránce organizační se počet osob v místnosti řídí běžnými právními předpisy, tedy počet osob není omezen žádným krizovým opatřením.

Bude však nezbytné dodržovat hygienické zásady, které jsou ve škole dlouhodobě uplatňovány:

 1. Uchazeči dodržují zásady osobní hygieny.
 2. Ve třídách, na toaletách, před vrátnicí jsou umístěny hygienické prostředky (např. papírové ručníky, tekutá mýdla, desinfekční prostředky).
 3. Uchazeči o studium, zaměstnanci školy, případně další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 4. V ateliérech a v ostatních místnostech a učebnách se bude pravidelně větrat.
 5. Doporučujeme, aby rodiče doprovázející své děti na talentové zkoušky nevstupovali do budovy školy.

Vážení rodiče, milí uchazeči, naším zájmem je zajistit kvalitní průběh talentových zkoušek v bezpečném prostředí.

Mgr. Marie Pšenicová

Výuka ve škole Michael od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí studenti,

informujeme o výuce a provozu školy od pondělí 4. 1. 2021, a to na základě informací z MŠMT. Uvádíme stručný přehled:

 1. Veškerá výuka všech ročníků probíhá pouze distančním způsobem.
 2. Pro žáky je vzdělávání distančním způsobem povinné. Omlouvání absencí probíhá v souladu se školním řádem.
 3. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Individuální konzultace budou realizovány po předchozí dohodě žáka s vyučujícím (např. mailem).
 4. Pro všechny studenty je k dispozici paní psycholožka. Nabízí konzultace všem, kteří potřebují řešit své starosti.
 5. Je umožněno konání přijímacích zkoušek. V naší škole proběhnou talentové zkoušky ve dnech 5. a 7. 1. 2021. Počet osob se v tomto případě řídí běžnými právními předpisy, tedy počet osob není omezen krizovým opatřením.
 6. Žáci, zaměstnanci školy i další osoby, pokud se ve škole pohybují, mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 7. Vstup třetích osob do prostor školy je možný pouze v nezbytných případech.
 8. Všechny osoby pohybující se ve škole dodržují hygienická pravidla, jimiž se škola řídí již od začátku školního roku.

Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy

Informace MŠMT k provozu škol od 27. 12. 2020

Provoz školy ve dnech 21. a 22. 12. 2020

Vážení rodiče, milí studenti,

Opatřením MŠMT ze dne 15. 12. 2020 byly stanoveny dny 21. a 22. prosince 2020 pro žáky středních škol jako volné dny. V těchto dnech neprobíhá vzdělávání ani distančním způsobem. Na tyto dny navazují vánoční prázdniny. Žáci tedy budou mít 14 dnů volna. Výuka opět začne v pondělí 4. ledna 2021.

Ing. Monika Hrubešová

Opatření MŠMT o odlišnosti v organizaci školního roku

Informace k provozu škol do konce roku 2020

První ročník se pustil do natáčení prvního filmového cvičení

Dne 7. 12. 2020 proběhlo v nově zbudovaném velkém ateliéru oboru Filmová tvorba naší školy vůbec první filmové cvičení prvního ročníku s názvem Rajče. Pod vedením režiséra Jiřího Toupala společně s celým štábem a za pedagogické pomoci Zuzany Zemanové a dalších pedagogů – Jany Hojdové za kameru, Karla Lupoměského za produkci, Olgy Hanzlíkové za skript a Ivana Fuksy za pomoc se zvukem – se žáci pokusili vytvořit kopii známé scény z filmu Pulp Fiction jako poctu Q. Tarantinovi. V hlavních rolích se představila Elisabeth Kormanová jako Mia a Antonín Korb v roli Vince. Děkujeme všem za účast a spolupráci na našem vůbec prvním společném cvičení. (Studentka Julie Kromková, produkční)

Fenomenální úspěch Alžběty Müllerové

Naše studentka Alžběta Müllerová získala za svoji absolventskou práci Národní cenu za studentský design 2020. Jedná se o nejvyšší možné ocenění, jaké může student získat. Cenu uděluje mezinárodní porota profesionálů a konkurence je veliká. Alžběta za sebou nechala řadu skvělých prací, které vytvořili studenti českých i zahraničních škol. Kromě řady cen získala i právo používat značku Národní cena za studentský design 2020 junior. Ukázky práce i celý záznam předávání cen najdete pod článkem. Alžběta má vstup v 1:04:10.

Pro Ateliér grafického designu i celou naši školu je to velmi prestižní ocenění, moc Alžbětě moc blahopřejeme.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=107633447769309&ref=watch_permalink

https://www.studentskydesign.cz/cs-cz/detail/234/

Výuka ve škole Michael od 7. 12. 2020

Vážení rodiče, milí studenti,

informujeme o novinkách ve výuce a provozu školy od pondělí 7. 12. 2020, a to na základě sdělení MŠMT. Uvádíme stručný přehled:

 1. Ve škole je povolena osobní přítomnost žáků – maturantů (veškerá výuka).
 2. Ve škole je povolena osobní přítomnost žáků ostatních ročníků v rámci praktické přípravy/praktického vyučování. Již není stanoven maximální počet žáků ve skupině.
 3. Nově je povolena prezenční výuka u žáků ostatních ročníků, kteří byli povinni se dosud vzdělávat distančním způsobem, a to v rámci teoretického vyučování v režimu rotační výuky. Budou se střídat celé třídy/ročníky po týdnech za předpokladu, že tomu nebrání objektivní překážky (v takovém případě by ředitelka školy rozhodla o pokračování teoretické výuky distanční formou).
 4. Pro uvedené případy je prezenční i distanční výuka povinná.
 5. Při prezenční výuce je nově pouze doporučeno udržovat homogenní skupiny.
 6. Stále jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání. Ve škole nadále nebude realizována výuka tělesné výchovy.
 7. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 8. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele (např. výuka cizího jazyka), je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 9. Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál škol. Škola tedy může mj. dál využívat školní zahradu a venkovní učebny.
 10. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 11. U všech žáků jsou umožněny prezenční individuální konzultace i v týdnech pro ně jinak distanční výuky. Individuální konzultace tedy budou ve škole realizovány po předchozí dohodě žáka s vyučujícím (např. mailem).
 12. S režimovými opatřeními je možné konat přijímací zkoušky (v naší škole talentové zkoušky v termínu 5. nebo 7. 1. 2021).
 13. Školní jídelna je samostatný právní subjekt, který je povinen zajistit stravování v souladu s pokyny MŠMT.
 14. Ve škole budou nadále uplatňována všechna hygienická doporučení, která začala být realizována už k 1. 9. 2020.
 15. Škola postupuje podle pokynů dalších institucí např. MŠMT, KHS nebo MZd. Škola v případě potřeby spolupracuje s dalšími orgány např. KHS.

Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy

Informace MŠMT k provozu škol od 7. 12. 2020

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky