Zahajujeme přípravné kurzy on-line

Milí budoucí studenti,

moc mě těší Váš zájem o studium na naší škole. Každoročně pro Vás, uchazeče o studium, vypisujeme přípravné kurzy k talentovým zkouškám, které jsou vedeny vyučujícími daných oborů. Rozhodli jsme se, že navzdory situaci, ve které se všichni nacházíme, kurzy proběhnou i letos. Protože Vy i my už máme zkušenosti s on-line výukou, úvodní hodiny budou v prostředí Teams. V nich se Vám představí Vaši vyučující, vysvětlí Vám náplň kurzu a způsob komunikace. Jakmile to situace dovolí, kurzy se vrátí do školy a Vy se budete s vyučujícími potkávat naživo.

Abychom se s Vámi mohli spojit, stáhněte si přihlášku kurzu do svého počítače, vyplňte ji a pošlete elektronicky do školy. Bude Vám vytvořen účet a Vy se budete moci přihlašovat do výuky. Do první hodiny budete pozváni e-mailem.

V rámci jednotlivých kurzů platí tento časový harmonogram:

  • Úvodní hodiny oborů Grafický design a Design interiéru proběhnou 5. listopadu v 16.00 hod. Přihlášky na tyto kurzy je možné zaslat elektronicky do 3. listopadu.
  • Úvodní hodiny oborů Filmová tvorba a Fotografická tvorba se uskuteční 7. listopadu v 9.00 hod. Do těchto kurzů se můžete elektronicky přihlásit do 5. listopadu.

Věřím, že všechno společně zvládneme. Těším se, že s nejlepšími z Vás se budu potkávat v příštím školním roce na chodbách školy.

Přeji klidné dny

Monika Hrubešová
ředitelka školy

kontaktní osoba: Lucie Scholzová, e-mail: scholzoval@skolamichael.cz

PŘIHLÁŠKA na kurz

informace pro Přípravný kurz oboru Grafický design – začínáme 5. 11. v 16.00 h. online
informace pro Přípravný kurz oboru Design interiéru – začínáme 5. 11. v 16.00 h. online
informace pro Přípravný kurz oboru Filmová tvorba – začínáme 7. 11. v 9.00 h. online
informace pro Přípravný kurz oboru Fotografická tvorba – začínáme 7. 11. v 9.00 h. online

Více o kurzech ZDE.

Velký úspěch Marka Chaloupky

Zdá se vám titulní fotografie rozmazaná? Není divu, je focena z monitoru počítače. Právě tak se Marek Chaloupka ze třídy 4. Fi dozvěděl, že získal na Malém filmovém festivalu mladé tvorby Brno, tzv. Malé šestnáctce, hlavní cenu Petra Hviždě za nadějného umělce. Bohužel současná situace neumožňuje, aby se předání cen uskutečnilo v sále plném hostů. Je to velká škoda, protože Marek získal ještě dvě druhá místa za minutové filmy Ve hvězdách a V zajetí doby. Moc mu gratulujeme a všichni budeme držet palce 7. listopadu, kdy se budou vyhlašovat ceny soutěže Pražský filmový kufr, kde má Marek také svá želízka v ohni.

 

 

 

 

Vyhlášení vítězů festivalu studentských filmů Noc filmových nadějí

Rádi bychom Vás chtěli pozvat ke sledování vyhlášení vítězů letošního ročníku festivalu studentských filmů Noc filmových nadějí, na které se můžete podívat v pátek 23.10. 2020 od 20:30 hod. na tv.nova.cz/noc, Youtube kanálu TV NOVA nebo Facebooku TV NOVA.
A od půlnoci můžete na TV NOVA sledovat výběr 22 nejlepších letošních filmů ve čtyřhodinovém maratonu studentské tvorby.

Do užšího výběru byly vybrány dva filmy studentů střední školy Michael, a to Dno prázdnin režiséra Alexe Paviče a Liberté režisérky Emilie Diatta a jako nesoutěžní film byl zařazen film d´pitchi od studentů Lukáše Vokouna a Jakuba Zazvonila z Akademie Michael. Držte nám palce!✊


Výuka ve škole Michael od středy 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí studenti,

na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Původní výjimka týkající se realizace praktického vyučování a praktické přípravy byla zrušena. Výuka ve všech oborech vzdělání tedy bude realizována výhradně distanční formou.

Na základě usnesení Vlády ČR z 30. 10. 2020 se toto krizové opatření prodlužuje.

Opakovaně připomínáme pravidla distanční výuky:

  • Pro realizaci distanční výuky škola využívá platformu MS Teams.
  • V souladu s novelou školského zákona a v souladu se školním řádem školy je distanční výuka pro žáky povinná.
  • Třídní kniha bude dokládat absenci žáků. Absenci jsou zákonní zástupci nezletilých žáků/zletilí žáci povinni omluvit v souladu se školním, řádem.
  • Klasifikace žáků je průběžně zapisována do systému Bakalář.
  • V případě individuálních potřeb žáků nebo nejasností kontaktujte prosím pedagoga daného vyučovacího předmětu, třídního učitele, popř. vedení školy.

Ing. Monika Hrubešová
ředitelka školy

Den otevřených dveří 8. října

Už podruhé se v tomto školním roce uskutečnil den otevřených dveří školy Michael. I přes obtížnou epidemiologickou situaci si školu přišly prohlédnou desítky uchazečů o studium. Počasí nám opět přálo, a tak se mohla uskutečnit ve školní zahradě neformální setkání s učiteli a vedením školy. Na otázky zájemců o studium a jejich rodičů odpovídali i vedoucí jednotlivých oborů. Uchazeči si také prohlédli filmový ateliér a další odborné učebny. Celé odpoledne proběhlo ve velmi přátelském duchu.

další dny otevřených dveří

 

Vzkaz od školní psycholožky

Milí žáci,

předpokládám, že současná situace může být pro některé z vás náročná. Podmínky distančního vzdělávání mohou být pro vás nepříjemné a frustrující. Ve škole se všichni snažíme vám tuto situaci co nejvíce ulehčit a být vám oporou při vzdělávání i v osobních starostech.

Tuto náročnou situaci zvládá někdo lépe, někdo hůře. Jsem přesvědčená, že nikdo nemá být na své starosti sám a je dobré si říci o pomoc druhým. Ráda bych vám byla i nadále nápomocna. Před nařízením distanční výuky jsme se navíc ve škole pravidelně s některými z vás scházeli při individuálních rozhovorech, které nyní byly přerušeny. Ráda bych navázala na společnou práci, a to distančně/telefonicky, jak je teď možné.

Pokud máte nějaké starosti a jste ochotni se o ně se mnou podělit, nabízím pomoc, podporu či radu formou telefonických konzultací. Kontaktovat mě můžete přes e-mail (lochovskae@skolamichael.cz), kde mi sdělíte své telefonní číslo, na něž vám zašlu odpověď s navrhovaným termínem a časem našeho možného rozhovoru.

Držím vám všem palce a přeji pěkné dny.

Mgr. Eva Lochovská
školní psycholožka

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky