Program pro studenty nižších ročníků v průběhu měsíce června

Vážení studenti, vážení rodiče,

na základě pokynů Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví je od 1. června 2020 umožněna prezenční přítomnost žáků nižších ročníků středních škol za účelem realizace všech forem praktického vyučování. Od 8. června 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků nižších ročníků středních škol za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Vzdělávání na dálku dál zůstává formou výuky.

Vytvořili jsme takové vzdělávací aktivity, abychom naplnili pokyny ministerstva a abychom splnili aktivity vyplývající z ostatních právních předpisů. Rovněž jsme byli vedeni úvahou, že žáci naší školy kontinuálně pracovali v průběhu celé distanční výuky, že jsme výuku zachovali v maximálním možném rozsahu a že jsme se žákům náležitě věnovali.

Studenti školy budou konat především klausurní práce, protože pro umělecké obory vzdělání jsou i v současné době povinné. Další aktivity jsme koncipovali jako třídnické hodiny s důrazem na socializační aspekt, ve škole budou probíhat konzultace žáků a aktivity související s realizací praktického vyučování. Konkrétní program stanoví jednotliví vyučující (max. počet 15 žáků ve skupině).

Děkujeme všem za vstřícnost, pochopení a spolupráci.

 

text Mimořádného opatření

dopis ministra školství

hygienická opatření ve škole Michael

text Ochrana zdraví_SŠ

čestné prohlášení

Maturanti se vrací do lavic

Škola po dlouhých dvou měsících ožívá. Za přísných bezpečnostních opatření se do ní vrátili studenti posledních ročníků. V týdnu od 11. do 15. května probíhají konzultace k praktickým maturitním zkouškám, následovat pak budou konzultace k ostatním maturitním předmětům. Jsme moc rádi, že tato situace nastala a všichni se mohou  připravovat na maturitní zkoušku pod dohledem svých pedagogů. Přejeme hodně sil v závěrečném finiši jak studentům, tak i jejich vyučujícím.

 

 

Termíny maturitní zkoušky 2019/2020

Vážení maturanti,

níže najdete základní rozpis termínů konání maturitní zkoušky v tomto školním roce. Podrobnější informace a přesný harmonogram zkoušek budou zveřejněny ve škole na nástěnce.

 

Společná část maturitní zkoušky – konání didaktických testů

Pondělí 1. 6. 2020

8.00 – didaktický test – matematika

13.00 – didaktický test – anglický jazyk

Úterý 2. 6. 2020

8.00 – didaktický test – český jazyk a literatura

 

Ústní maturitní zkoušky (profilová a společná část)

4.FI, Filmová tvorba: 3. – 5. 6. a 8. 6. 2020

4.D, Management a produkce (dálkové studium): 3. – 5. 6. a 8. 6. 2020

4.F, Fotografická tvorba: 15. 6. – 19. 6. 2020

4.M, Management a produkce (denní studium): 15. 6. – 19. 6. 2020

4.G, Grafický design, Design interiéru: 8. 6. – 12. 6. 2020

 

Praktická maturita oboru Management a produkce

4.D, Management a produkce (dálkové studium): 26. 5. 2020

4.M, Management a produkce (denní studium): 3. 6. 2020

Škola Michael darovala roušky Thomayerově nemocnici

Škola Michael v době koronaviru zadala studentům vybraných oborů smysluplný domácí úkol – vyrábět roušky. Tento úkol se následně rozvinul do vyhlášení soutěže: „Pojďme vyrábět roušky, a navíc i kreativně“. Udělejme něco pro dobrou věc a pojďme je vyrábět všichni. Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích. První kategorií byla soutěž o nejvýkonnějšího výrobce roušek. Hledal se tedy student nebo pedagog, který jich ušije nejvíc. Druhou kategorií byla soutěž o nejoriginálnější design roušky. Kreativitě se meze nekladly, jen rouška musela splňovat svoji funkci – tedy chránit.
Studenti se do soutěže pustili s chutí a zasílali nám fotografie jejich kreativních roušek, spousta studentů nám k zaslaným fotografiím také napsala svůj příběh, jak pomáhají v době pandemii ve svém městě. Jeden z dojemných příběhů byl např. od naší studentky My Dung, která ve svém městě Děčíně postupně se svou rodinou vyráběla roušky pro polici, městský úřad, nemocnici, domovy seniorů a dalším. Tento příběh jsme na našich stránkách už před časem zveřejnili.  Naši studenti nakonec zaslali do školy celkem 80 ks roušek. Škola Michael oslovila Thomayerovu nemocnici, zda by měli zájem o ušité roušky od našich studentů. Thomayerova nemocnice tento dar uvítala, a tak dne  6. 5. 2020 došlo na ředitelství nemocnice k předání roušek.

Maturanti – návrat do školy

Vážení maturanti, vážení rodiče,

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství je od 11. května umožněna osobní přítomnost žáků závěrečného ročníku středních škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky. Škola této možnosti samozřejmě využije, abychom naše maturanty podpořili v jejich přípravě na zkoušku z dospělosti. Stanovili jsme tento program:

  • Týden 11. – 15. 5. 2020: konzultace k praktické maturitní zkoušce
  • Týden 18. – 22. 5. 2020: konzultace k ostatním předmětům maturitní zkoušky
  • Dne 22. 5. 2020: předávání výročních vysvědčení
  • Týden 25. – 29. 5. 2020: svatý týden

Návrat do školy bude možný za předpokladu dodržování hygienických opatření.

Seznamte se prosím s čestným prohlášením a se stručným shrnutím hygienických opatření na naší škole.

Na této adrese najdete podrobnější soubor hygienických pravidel vydaných MŠMT.
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na obor Fotografická tvorba

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro obor Fotografická tvorba

  • termín podání přihlášky: 18. 5. 2020
  • termín přijímací zkoušky: 27. 5. 2020

rozšířené informace k přijímacímu řízení pro umělecké obory

Kritéria ke stažení

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit

  • talentovou zkoušku s předložením domácích prací
  • ústní pohovor nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu

Venkovní učebny

V areálu naší zahrady vzniká mimořádná věc, která se běžně ve školách neobjevuje. Studenti se mohou nově těšit na brzkou dostavbu venkovní učebny a modelářské dílny, kde za pěkného počasí bude probíhat výuka teoretických předmětů a výtvarné přípravy. Nově postavené zastřešené pergoly poskytnou žákům stín i při velkém slunečním svitu a výuku jistě osvěží a zpříjemní. V modelářské dílně budou studenti pracovat s hlínou a vzniklé práce budou odlévat ze sádry a jiných materiálů. Studenti se tak naučí pracovat s různými materiály a dokáží si připravit základní formy pro práci v produktovém designu. Doufáme, že tato nová forma výuky nabídne další podněty a spoustu inspirace pro vytváření nových projektů.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky