Výuka ve škole Michael od středy 25. 11. 2020

Vážení rodiče, milí studenti,

informujeme o výuce a provozu školy od středy 25. 11. 2020, a to na základě sdělení MŠMT. Uvádíme stručný přehled:

 1. Ve škole je povolena osobní přítomnost žáků – maturantů (veškerá výuka).
 2. Ve škole je povolena osobní přítomnost žáků ostatních ročníků v rámci praktické přípravy/praktického vyučování. Ve skupině může být maximálně 20 žáků.
 3. Pro uvedené případy je prezenční výuka povinná. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 4. Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují).
 5. Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitelka školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením školního vzdělávacího programu. Ve škole se tedy bude týkat volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku.
 6. Jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání. Ve škole tedy nebude realizována výuka tělesné výchovy.
 7. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 8. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele (např. výuka cizího jazyka), je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 9. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál škol. Škola tedy může mj. dál využívat školní zahradu a venkovní učebny.
 10. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 11. U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Individuální konzultace tedy budou ve škole realizovány po předchozí dohodě žáka s vyučujícím (např. mailem).
 12. Školní jídelna je samostatný právní subjekt, který je povinen zajistit stravování v souladu s pokyny MŠMT.
 13. Ve škole budou nadále uplatňována všechna hygienická doporučení, která začala být realizována už k 1. 9. 2020. U vstupu do budovy školy bude opět posílen pedagogický dohled, který bude měřit přicházejícím žákům teplotu (žáci se zvýšenou teplotou nebudou vpuštěni do budovy); máme ve škole umístěny desinfekční prostředky, které žáci mohou využívat; máme posíleny hygienické prostředky; učitelé byli vyzváni, aby ve výuce hodně větrali; úklidový personál je poučen; dochází také během dne k čištění nejvíce kritických/namáhaných míst (např. kliky dveří). Ze strany školy jsou zcela jistě nastaveny podmínky, aby bezpečnost žáků byla zajištěna v maximální možné míře.
 14. Škola postupuje podle pokynů dalších institucí např. MŠMT, KHS nebo MZd. Škola v případě potřeby spolupracuje s dalšími orgány např. KHS.

Ing. Monika Hrubešová
ředitelka školy

Opatření PES pro oblast školství

MŠMT – provoz škol od 25. 11. 2020

Velké úspěchy v soutěži 48 Hour Film Project 2020

O víkendu 24.-25. 10. se naši studenti účastnili soutěže The 48 Hour Film Project, kdy za skutečně 48 hodin museli natočit, sestříhat a odevzdat film dle jasně daných pravidel a zadání. Kromě znalostí a dovedností členů týmů se také prověřila jejich spolehlivost, vytrvalost a týmovost. Soutěž skutečně není pro každého, proto všem, kteří se do toho pustili, velmi fandíme.
Za naši školu letos soutěžilo celkem 5 týmů (2 ze SŠ a 3 z VOŠ).

Letošní ročník byl ve znamení velkých omezení, čemuž bylo podřízeno úplně vše. Studenti nakonec mohli ze školy využít pouze techniku, ostatní bylo v jejich režii.

Premiérové promítání všech odevzdaných filmů proběhlo 13. 11. 2020 ON-LINE, všechny soutěžní filmy letošního ročníku můžete zhlédnout zde (rozděleno do promítacích skupin, naše filmy byly zařazeny do promítací skupiny B, jeden film byl zařazen ve skupině C).

A zde jsou výsledky. Naše týmy prezentovaly školu velmi dobře. O tom svědčí nejen množství získaných ocenění, čestných zmínek, ale též i velké množství nominací. Do nejužšího výběru studentského poháru se probojovaly dokonce 2 naše filmy.

PŘES OKNO, tým Lumery Pictures – škola Michael
crew: Patrik Vokoun, Dominik Vajc, Natálie Šubrtová

trailer
VÝHRY:
„2ND RUNNER-UP – 3. místo“
„STUDENTS‘ CUP – Studentský pohár“ – 2. místo
„BEST PRODUCTION – Nejlepší produkce“
NOMINACE:
„BEST FILM – Nejlepší film“
„BEST DIRECTING – Nejlepší režie“
„BEST CINEMATOGRAPHY – Nejlepší kamera“
„BEST SFX – Nejlepší speciální efekty“
„BEST USE OF LINE – Nejlepší užití věty“
„BEST USE OF PROP – Nejlepší užití rekvizity“
HONORABLE MENTION:
Jan Lengyel – Filmu „Přes okno“ od týmu Lumery Pictures ze Školy Michael za originální použití loutky.

 

VZPOMÍNKA NA ŽIVOT, tým Avale – škola Michael
crew: Markéta Sehnalová, Patrik Soroka, Nela Dostálková

trailer
VÝHRY:
„AUDIENCE AWARD B – Cena diváků B“
„STUDENTS‘ CUP – Studentský pohár“ – 3. místo“
NOMINACE:
„BEST SUPPORTING ACTOR – nejlepší vedlejší role“ – René Zounar – role „Soused Marcel“

 

VERONIKA, tým 4k-meramani – škola Michael
crew: Tadeáš Skrbek, Jan Valášek, Tomáš Singer, Tomáš Pros

trailer
VÝHRY:
„BEST POSTER – Nejlepší plakát“
NOMINACE:
„BEST ACTRESS – Nejlepší herečka“ – Kateřina Zapletalová – role „Veronika Bambusová“

 

PANNA NEBO OREL, tým Apojdven – škola Michael
crew: Lukáš Handlovič, Martin Dědek, Arsenij Gajevskij, Tomáš Vitha, Tereza Knorová

 

film WEARHALŮV HNĚV, tým Tupá tága – škola Michael
crew: Matěj Růžička, Ondřej Hájek, Tomáš Kišš, Arthur Chlup, Tereza Sabová

trailer

 

Michal Špejra zvítězil na Pražském filmovém kufru

Velkého úspěchu dosáhl Michal Špejra, student 2. ročníku filmového oboru, když zvítězil na filmovém festivalu Pražský filmový kufr 2020. Se svým filmem Balík získal toto ocenění v kategorii Hraný film (16-20 let). Film rovněž dostal i další cenu ve zvláštní kategorii „(Ne)bezpečný svět“. Máme velkou radost a Michalovi blahopřejeme. Jeho vítězný film můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=VrbPZKOC0ks
Ve stejné soutěži uspěl ještě Marek Chaloupka, student 4. ročníku filmového oboru, když získal čestná uznání poroty za filmy V zajetí doby a Ve hvězdách.

 

 

 

Druhý den otevřených dveří opět on-line

Stejně jako minulý týden jsme se se zájemci o studium sešli on-line. Vedoucí oborů zasedli k počítačům a odpovídali na řadu otázek. Nejčastěji padaly dotazy na průběh přijímacích zkoušek, přípravu k talentovkám, a také do jakého data je třeba zaslat přihlášku ke studiu.

Nestihli jste tento den otevřených dveří?  Nevadí, připojte se na další den otevřených dveří on-line, který se bude konat 19. listopadu, rádi si s Vámi popovídáme a vše potřebné vysvětlíme.

První den otevřených dveří on-line se vydařil

Naše škola dnes zažila historicky první den otevřených dveří on – line. To, co by před rokem vypadalo jako sci-fi, je dnes realitou. Budoucí studenti a jejich rodiče se potkali s vedením školy a vedoucími jednotlivých oborů ve virtuálním světě Microsoft Teams. Bylo to setkání velmi milé, připojily se desítky uchazečů. Zájemci se ptali na přípravné kurzy, talentové zkoušky i na uplatnění studentů v praxi.

Už se těšíme na další den otevřených dveří, který bude ve čtvrtek 12. listopadu, opět v prostředí Microsoft Teams.

 

 

 

 

 

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky