Vyhlášení 3. kola talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2021/2022, a to do oborů vzdělání:

Fotografická tvorba – 6 volných míst
kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor FOTOGRAFICKÁ TVORBA

Grafický design – 6 volných míst
kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor GRAFICKÝ DESIGN

Termín zaslání přihlášky: do 11. 3. 2021

Termín přijímacího řízení: 18. 3. 2021

Více informací najdete v Zájemcích o studium – Přijímací zkoušky

Přihlášky ke studiu do oboru Management a produkce

Vážení rodiče, milí uchazeči,

přihlášky ke studiu do oboru Management a produkce v době jarních prázdnin (22. 2. – 26. 2. 2021) je možné odevzdat v kanceláři školy, a to denně 8:30 – 16:00 hodin.

Termín podání přihlášky: do 1. 3. 2021

Přijímací řízení: 14. 4. nebo 15. 4. 2021 (do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů)

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor MANAGEMENT A PRODUKCE, denní studium

V případě potřeby je možné využít telefon: 602 314 047 nebo 702 265 150.

Provoz školy od pondělí 15. 2. 2021

Vážení rodiče, milí studenti,

informujeme Vás o provozu školy v souvislosti s ukončením nouzového stavu v České republice.

Dle informací z MŠMT ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim ve školách. Od pondělí 15. 2. 2021 tedy bude zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni číslo 5.

https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud

 

Mgr. Marie Pšenicová

Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, milí maturanti,

MŠMT zohlednilo ztížené podmínky pro vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021 s významným podílem distančního způsobu výuky a provedlo úpravy v konání maturitní zkoušky.

Škola Michael zveřejňuje informace ke konání maturitní zkoušky a změnám v organizaci výuky ve 2. pololetí školního roku 2020/2021. Jsou v nich zahrnuty specifické podmínky naší školy.

 

Mgr. Marie Pšenicová

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2021/2022, a to do oboru vzdělání: Ekonomika a podnikání (Management a produkce).

Více informací najdete v Zájemcích o studium – Přijímací zkouškyPřijímací řízení pro obor Management a produkce.

Náhradní termín talentových zkoušek

V souladu s § 62 odst. 3 a § 60c odst. 3 školského zákona stanovuje ředitelka školy náhradní termín talentové zkoušky, a to dne 18. 1. 2021 pro obory vzdělání:

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba (Filmová tvorba)
 • 82-41-M/02 Užitá fotografie a média (Fotografická tvorba)
 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/11 Design interiéru

Podrobné informace k organizaci talentové zkoušky v náhradním termínu zašle studijní referentka.

Mgr. Marie Pšenicová

Talentové zkoušky ve dnech 5. a 7. 1. 2021

Vážení rodiče, milí uchazeči,

informujeme o podmínkách konání talentových zkoušek, které se v naší škole uskuteční ve dnech 5. a 7. 1. 2021, a to v souladu s informacemi z MŠMT.

Předně bychom Vás chtěli ujistit, že talentové zkoušky skutečně proběhnou. V souladu s usnesením Vlády ČR platí od 27. 12. 2020 nejvyšší, tedy 5. stupeň protiepidemiologických opatření PES. Na konání a organizační zajištění talentových zkoušek však tato skutečnost nemá bezprostřední vliv. Obdrželi jste informace o organizaci talentových zkoušek, které platí v plném rozsahu. Po stránce organizační se počet osob v místnosti řídí běžnými právními předpisy, tedy počet osob není omezen žádným krizovým opatřením.

Bude však nezbytné dodržovat hygienické zásady, které jsou ve škole dlouhodobě uplatňovány:

 1. Uchazeči dodržují zásady osobní hygieny.
 2. Ve třídách, na toaletách, před vrátnicí jsou umístěny hygienické prostředky (např. papírové ručníky, tekutá mýdla, desinfekční prostředky).
 3. Uchazeči o studium, zaměstnanci školy, případně další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 4. V ateliérech a v ostatních místnostech a učebnách se bude pravidelně větrat.
 5. Doporučujeme, aby rodiče doprovázející své děti na talentové zkoušky nevstupovali do budovy školy.

Vážení rodiče, milí uchazeči, naším zájmem je zajistit kvalitní průběh talentových zkoušek v bezpečném prostředí.

Mgr. Marie Pšenicová

Výuka ve škole Michael od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí studenti,

informujeme o výuce a provozu školy od pondělí 4. 1. 2021, a to na základě informací z MŠMT. Uvádíme stručný přehled:

 1. Veškerá výuka všech ročníků probíhá pouze distančním způsobem.
 2. Pro žáky je vzdělávání distančním způsobem povinné. Omlouvání absencí probíhá v souladu se školním řádem.
 3. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Individuální konzultace budou realizovány po předchozí dohodě žáka s vyučujícím (např. mailem).
 4. Pro všechny studenty je k dispozici paní psycholožka. Nabízí konzultace všem, kteří potřebují řešit své starosti.
 5. Je umožněno konání přijímacích zkoušek. V naší škole proběhnou talentové zkoušky ve dnech 5. a 7. 1. 2021. Počet osob se v tomto případě řídí běžnými právními předpisy, tedy počet osob není omezen krizovým opatřením.
 6. Žáci, zaměstnanci školy i další osoby, pokud se ve škole pohybují, mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 7. Vstup třetích osob do prostor školy je možný pouze v nezbytných případech.
 8. Všechny osoby pohybující se ve škole dodržují hygienická pravidla, jimiž se škola řídí již od začátku školního roku.

Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy

Informace MŠMT k provozu škol od 27. 12. 2020

Provoz školy ve dnech 21. a 22. 12. 2020

Vážení rodiče, milí studenti,

Opatřením MŠMT ze dne 15. 12. 2020 byly stanoveny dny 21. a 22. prosince 2020 pro žáky středních škol jako volné dny. V těchto dnech neprobíhá vzdělávání ani distančním způsobem. Na tyto dny navazují vánoční prázdniny. Žáci tedy budou mít 14 dnů volna. Výuka opět začne v pondělí 4. ledna 2021.

Ing. Monika Hrubešová

Opatření MŠMT o odlišnosti v organizaci školního roku

Informace k provozu škol do konce roku 2020

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky