Úspěch studentky v grafické soutěži

Máme velkou radost, že Vám můžeme oznámit úspěch naší studentky Lenky Tůmové, která se dostala se svým plakátem do finále 16. ročníku prestižní mezinárodní soutěže The International Biennial Poster Design Terras Gauda – Francisco Mantecón Competition. Zároveň tím získala nominaci do soutěže Tourism of Galicia Competition.

Terras Gauda zve designová studia, grafiky, umělecké asociace a univerzity k účasti na nejprestižnější soutěži grafického designu sponzorované soukromou iniciativou na světě. Soutěž každý rok stanoví vybrané téma, kterého se grafici musí držet.

Vypisovatelem soutěže je velké španělské vinařství – Terras Gauda, pro jehož propagaci je v následujících dvou letech vítězný plakát určen. Není proto překvapením, že tematikou soutěžního plakátu je právě víno.

 

Odborná stáž na Slovensku

Stejně jako minulý rok i letos se uskutečnil tvůrčí výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ ve slovenských Tatrách. Stáž se konala od 15.6–26.6. 2024

Tvůrčí program stáže byl velice pestrý. Nejdříve naši studenti navštívili partnerskou soukromou školu uměleckého filmového průmyslu v Košicích, kde si vyzkoušeli studijní program souvisejících oborů a zájmů v zahraničí. Cílem bylo získat nové dovednosti a rozšíření obzorů v oblasti multimediální tvorby a prohloubení jazykových a mezikulturních znalostí. V průběhu části stáže v košické škole si studenti prakticky vyzkoušeli aktivity související zejména s oborem filmového a televizního umění, konkrétně v oblasti kamery, zvuku, střihu, živého vysílání, ale i tvorby virtuální grafiky.

 

V druhé části stáže se studenti přesunuli do Popradu, kde se snažili poznávat skrze hledáček krajinu a kulturní život Vysokých Tater. V rámci kognitivní činnosti došlo k rozboru této specifické územní oblasti a studenti tak mohli srovnávat a studovat nuance celků, polo celků a detailů přírodního bohatství hor, v konfrontaci se zásahem lidské činnosti a místní typické architektury. Studie měla za úkol pochopit kontext působení člověka v přírodě, ekologické souvislosti.

Studenti měli v rámci stáže za úkol nafotografovat tři výstupy.

Digitální Storytelling – Reportážně dokumentární soubor, který pojednává o všech aktivitách, poznávání, učení a praktické tvorbě v průběhu desetidenní stáže. Výstupem je audiovizuální série vyprávějící příběh o cestě za vzděláním a objevováním nových poznatků v oboru, hodnot a mezinárodních vztahů.

Dalším výstupem byla Technická studie Tatranské architektury a krajiny. Zde byl cílem rozsáhlý fotografický a grafický soubor mapující místní tatranskou architekturu a krajinu nejen v rámci celku, ale i detailů a samostatných prvků, které mnohdy nejsou oku na první pohled známy, ale je třeba detailnější a soustředěnější pohled na studovaný motiv.

Posledním tématem byl Výstavní volný soubor. Zde žáci dostali koncepční volnost nad tvorbou výstavního souboru s názvem „Tepny Tater“. Jedná se o sérii propojující tvůrčí přístupy výtvarné fotografie a grafiky, kde po formální i obsahové stránce tvoří hlavní motiv žíla nebo tepna, jakožto symbol toku, koloběhu života, nebo plynutí času. V rámci přírodnin, kamenů, potoků a říček, kořenů, větví, prasklin a puklin se studenti snažili nalézt tvarosloví obrazu, které finálně tvoří citlivou mozaiku pocitů, které subjektivní formou přenesli do výsledného obrazu.

 

Krásné prázdniny!

Přejeme krásné slunečné léto a úžasně strávené prázdniny všem našim studentům, rodičům a zaměstnancům školy!

Těšíme se na shledání s vámi všemi opět v září.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky