Shan Khan

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Bachelor’s degree

Profesní zkušenosti:
Teacher of English as a foreign language for 6 years
Kurzy, školení, odborné semináře:
TEFL 

Ing. Romana Kollerová

Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské – VŠCHT Praha, fakulta – FPBT, pedagogické minimum na UJAK

Profesní zkušenosti: 
přes 2O let soukromé technologické společnosti zabývající se ochranou životního prostředí (sanacemi starých ekologických zátěží, čištěním a úpravou vody a ekologickým poradenstvím), 5 let MICHAEL – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o..

Kurzy, školení, odborné semináře:
Školní metodik prevence – studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů – akreditace MŠMT

MgA. Zorka Krejčí

Dosažené vzdělání:

2009     Studium pedagogiky, Národní institut pro další vzdělávání, Praha
2002      Marseille – Ecole Superieure des Beaux – arts Marseille
1998 – 2004   Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze,Ateliér sochařství 1. – Prof. Kurt Gebauer
1993 – 1997     Výtvarná škola Václava Hollara v Praze

 

Pracovní zkušenosti:

od roku 2019 – pedagog na Michael SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby – obor Design interiéru
od roku 2018 – pedagog kresby na CIPS ČVUT v Praze
od roku 2005 – pedagog kresby a modelování na Ústavu výtvarné tvorby, FA ČVUT v Praze
od roku 2004 – samostatná tvůrčí činnost

 

Výstavy samostatné a skupinové (výběr)

1999 – Knižní veletrh, Výstaviště, Praha
2001 – Mánes, Praha – „Prostor Zlín 2001“ – Kurt Gebauer a jeho škola, Areál Svit, Zlín – Dům umění, Opava – Zámek, Hradec nad Moravicí
2002 – Café Alternatif, Praha – „Kurtůra”, Galerie Klatovy/ Klenová – Sýpka, Klenová- „Naše květiny”, Ústav makromolekulární chemie AVČR v Praze, Praha
2003 – „Naše květiny”, Hrad Kámen
2004 – „Makro – Myko”, Ústav makromolekulární chemie AVČR v Praze – Galerie N.1, Řevnice- Factory – Kunst Halle – Krems, Kremže – „Diplomky 2004”, Míčovna – Pražský hrad, Praha
2005 – Bránické divadlo, Praha
2006 – „Poprvé V Litvínově”, Radniční sklípek, Litvínov (s Eleonorou Krejčí) – „Kunstlandscha(F)T”, Galerie VŠUP, Praha – „Ješitošilajaktopuči”, Dům umění, Opava
2007 – „Chaos velkoměsta”, Galery art factory, Praha – „Co se dá dělat ”, Galerie VŠUP, Praha – Řevnický fotosalon, Zámek, Řevnice – „Nahoře světlo, dole tma”, Mayrau, Kladno – „Dívání se v Poděbradech“, Havířský kostelík, Poděbrady
2008 – Kladenský salón, Zámek, Kladno
2009 – „Anima animo“, Galerie Albertovec, Albertovec
2010 – „Mädel Knödel“, Velvyslanectví České republiky ve Vídni, Vídeň
2011 – Figurama 2011, dvorana FA ČVUT v Praze, Praha
2012 – „V betlémě veškeré“- Lapidárium Betlémské kaple, Praha
2013 – „Rak, hlína, chmel“ – Rabasova galerie, Rakovník – „Muzeum veškerého sochařství“, Řevnice
2014 – „Třicet“, AA Galetie, Praha – „Prostě Hlava“, Arteum, Praha
2015 – 17. Salon Architektů a inženýrů, Ministerstvo kultury ČR, Praha – „Sokolopeření v Sokolově“, kapucínský kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov
2016 – KRAJINA, UMĚNÍ A FOTOGRAFIE (Současná umělecká díla v krajině), Dox, Praha
2017 – „Místo umění“, dvorana FA ČVUT v Praze
2018 – „Místo umění „ Makromolekulární ústav AVČR v Praze
2019 – „Plenér“, Fururama, Praha

 

Symposia

2000 – Plasy
2001 – Symposium „Horňácko 2001“, Velká Nad Věličkou
2002 – Pacovský Poledník, Pacov
2003 – Pacovský Poledník, Pacov
2004 – Factory – Kunst Halle – Krems, Kremže
2005 – „Dřevo“, Hlinné
2007 – „Dívání se v Poděbradech“, Poděbrady
2010 – Grasselovy stezky, Slavonice

 

Realizace soch do veřejného prostoru (výběr)

 

2004 – „Amfiteátr“ – socha , Havlíčkovy sady, Řevnice
2009 – realizace reliéfu na fasádě domu, Veleslavínova, Plzeň
2010 – „Trezor“ – socha v krajině, Grasselova stezka, Slavonice, (ve spolupráci se Zdeňkem Rufferem)
2011 – „Hroši“- realizace soch v exteriéru projektu Futurama, Invalidovna, Praha,(ve spolupráci se Zdeňkem Rufferem a Vladimírem Krátkým)
2016 – realizace objektu betonového“ kříže“ na soukromý hřbitov, Nouzov(ve spolupráci se Zdeňkem Rufferem)
2018 – „Plavci a plameňáci“ – realizace soch v exteriéru projektu Futurama, Praha(ve spolupráci se Zdeňkem Rufferem)
2018 – realizace keramických reliéfů pro Muzeum kladenských věžáků, Kladno
2019 – „Pocta kovářům a mlynářům“, realizace sousoší pro soukromého investora,Nouzov (ve spolupráci se Zdeňkem Rufferem)

 

MgA. Jan Kolář

Dosažené vzdělání
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, ateliér grafického designu a vizuální komunikace, MgA.

Pracovní zkušenosti
2007–současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
freelance, grafický designér, externí spolupráce s grafickými studii a mediálními agenturami
odborný pedagog, Vysoká škola kreativní komunikace
artdirector Ogilvy & Mather
artdirector Unicorn Multimedia

Výběr z tvorby
realizace pro
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, NG Praha, ND Praha, Pojišťovna Kooperativa, Česká pojišťovna,
banka Era svět, Pfizer, Slovakofarma, LG Elektronic, Plzeňský Prazdroj, Mezipatra, Václav Havel aj.

Ocenění
1. místo v soutěžích na jednotný vizuální styl Města Pardubice, Města Olomouce, Královéhradeckého kraje, Města Klatovy, Sčítání lidu aj.
nominace na cenu Czech Grand Design
nominace na Cenu Louskáček za reklamu roku
Národní cena za design, Vynikající výrobek roku
Vynikající design, Vynikající výrobek roku
Dobrý design (spolu s J. Růžičkou), Vynikající výrobek roku
Cena za design, Gliga

Mgr. Lenka Kotrbáčková

Od 2023 statutární zástupkyně ředitelky školy.
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Univerzita Pardubice, filozofická fakulta, učitelství AJ

doc. Mgr. Vladimír Kozlík

Doc. Vladimír Kozlík byl aktivním fotografem. V naší škole působil jako vedoucí oboru Fotografická tvorba od roku 2006 do 2021, kdy nás navždy opustil. Podílel se na vytváření koncepce oboru. Vyučoval též na vysoké škole nebo pracoval v akreditační komisi MŠMT. Za svou profesní dráhu vychoval řadu studentů – výborných fotografů.

Výběr z tvorby
publikace a fotografická tvorba
Hovory s Chan-Šanem, Prostor 1990 Praga genius loci, Olympia Praha, 1993 Vladimír Kozlík – slova nestačí, KANT 2008
Vladimír Kozlík, Soukromé vesmíry, DVD, fotografie a hudba, Czech Photo Centre, 2017
Umělecky činný v oblasti reklamní fotografie a fotografie do architektury, plakáty, katalogy, kalendáře, obálky publikací, velkoplošné fotografické kompozice a solitérní abstrahované obrazy.
Zabývá se výtvarnou fotografií. Koncipuje tematické okruhy a víceobrazy.
Fotografická kompozice a výtvarné fotografie do různých architektonických celků, např. interiér kanceláře ČSA v Paříži, 1993, hotel President Praha, 2004, hotel Imperial v Praze, 2006, hotel Savannah v Hatích u Znojma, 2008, restaurace Dubina Domažlice 2011, hotel a casino  Alžbětín, 2014, Kings hotel Rozvadov, 2017.

výstavy
Zúčastnil se mnoha významných fotografických výstav reprezentujících českou výtvarnou fotografii u nás i ve světě, do současnosti přes 130 výstav. Poslední je výstava  APF „Tělo jako znak“, 2018 Uspořádal 24 autorských výstav, např. Hovory s Chan-Šanem, galerie Čs spisovatele 1992, Slova nestačí, Galerie Atrium, Praha 2008, Soukromé vesmíry, Czech Photo Gallery, Praha 2013.

kurátorství
Koncipoval, organizoval a vytvořil v rámci působení na FAMU, v APF, FF Praha, na škole MICHAEL a na VŠKK několik katalogů, kalendářů a asi 35 výstav, např. výstava APF, „Tělo jako znak“,Czech Photo Centre, 2018,výstava „Značka MICHAEL“, Art centrum Galerie 4 Cheb, 2018.

Jeho práce jsou ve veřejných i soukromých uměleckých sbírkách, např. Muzea umění v Olomouci, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Národního muzea fotografie.

ocenění
Za fotografickou publikaci Hovory s Chan-Šanem dostal v r. 1991 od Ministerstva kultury ČR a SR a Památníku národního písemnictví ocenění za nejkrásnější knihu roku, za nejkrásnější fotografickou publikaci, Katalog k výstavě Portrét AF, který koncipoval, byl vyhlášen nejkrásnější fotografickou publikací v roce 1998. Zlatý certifikát od WCPP, USA, 1989 a další.

 

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky