Škola v novém

Škola sice byla od poloviny března uzavřena pro prezenční výuku studentů, avšak život v ní plynul dál. Ve škole se budovalo, inovovalo a rekonstruovalo. Výsledkem je škola v novém. V poslední době tak byly vynaloženy velké investice do modernizace budovy a její zahrady. Ta v současné době prošla velkou proměnou, která z ní učinila příjemnou odpočinkovou zónu s mnohostranným využitím pro studenty. Na zahradě mají možnost se věnovat některým sportům. Je zde pingpongový stůl, basketbalový koš, nově je připravena plocha pro badminton. Studenti si mohou zapůjčit badmintonové rakety či koule na pétanque. V nejbližší době přibude ještě workoutový posilovací multifunkční stroj. Na zahradě došlo také k novému zatravnění ploch, předzahrádka školy u vstupu byla zpestřena zelenými keři a různými druhy travin. Vnitřní zahrady v atriích budov školy byly zrealizovány v japonském stylu, osázeny zakrslými jehličnany, buxusy a nádhernými magnóliemi a vistáriemi.
Velmi pyšní jsme na výstavbu dvou venkovních učeben, z nichž jedna je připravena jako modelářské dílna, kde za pěkného počasí bude probíhat výuka teoretických předmětů a výtvarné přípravy. Nově postavené zastřešené pergoly poskytnou žákům stín i při velkém slunečním svitu. V modelářské dílně mohou studenti pracovat s hlínou a vzniklé práce budou odlévat ze sádry a jiných materiálů. Studenti se tak naučí pracovat s různými materiály a dokáží si připravit základní formy pro práci v produktovém designu. Doufáme, že tato nová forma výuky nabídne další podněty a spoustu inspirace pro vytváření nových projektů.
V současné době se buduje nové zvukové studio. Došlo k četným malířským a natěračským pracím. A to nejlepší nakonec. Připravili jsme pro studenty nové venkovní posezení, kde mohou během dne v klidu poobědvat nebo jen tak posedět se svými spolužáky.

 

Jednotná přijímací zkouška pro uchazeče oboru Management a produkce – 8. 6. 2020

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

  1. MŠMT stanovilo termín jednotné přijímací zkoušky, a to na den 8. 6. 2020 (test z českého jazyka trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut). Jednotnou přijímací zkoušku konají na škole Michael pouze ti uchazeči, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako první v pořadí. Výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazečů, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako druhou v pořadí, zašle CERMAT škole Michael automaticky.
  2. Všichni uchazeči již obdrželi pozvánky (e-mailem i poštou) s přesnými časy konání zkoušek a s instrukcemi o povolených pomůckách.
  3. V pondělí 8. 6. 2020 uchazeče uvítáme ve škole již v 8 hodin, samotné zkoušky začnou v 8.30 h.
  4. CERMAT zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky škole Michael (všech uchazečů – tedy těch, kteří školu Michael uvedli na přihlášce jako první i jako druhou v pořadí) do 15. 6. 2020. Škola Michael tedy zveřejní nejpozději 16. 6. 2020 celkové výsledky přijímacího řízení (pořadí jednotlivých uchazečů) na webových stránkách školy a též v prostoru u vchodu do školy.
  5. Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve škole odevzdáním zápisového lístku, a to do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (celkových výsledků přijímacího řízení), tedy nejpozději do 23. 6. 2020.
  6. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí.
  7. Pouze uchazeč nepřijatý z kapacitních důvodů (tedy ten, který však splnil kritéria pro přijetí) může podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. (Těmto uchazečům bude žádost zaslána.) Těmto uchazečům doporučujeme vstoupit do aktivního jednání se školou.

Studenti se vrátili do školy na natáčení

Studenti 3.Fi natáčejí v těchto dnech v nově vybudovaném školním ateliéru závěrečné cvičení třetího ročníku s názvem „Srdce z folie“. Režisérem snímku je Jakub Semrád, za kamerou stojí Marek Chaloupka a produkci zajišťuje Martin Egon Kulhánek. A přímo od maturitní zkoušky si odskočil svítit Erik Žila. Také studenti 1. a 2. ročníku nezahálejí a v rámci svých klauzurních cvičení v areálu naší školy natáčeli film „Přípitek s překvapením a Dopis s překvapením“. Jejich zadání bylo: práce s minimální technikou, za využití pouze 2 herců, omezený počet postavení kamer a minimum rekvizit.
 

Maturitní zkoušky v plném proudu

Tento týden začaly na naší škole maturity. Dnes studenti z filmové tvorby a studenti z dálkového studia oboru management a produkce vykonávali ústní zkoušku a studenti z denního studia oboru management a produkce vypracovávali praktickou maturitní zkoušku. Nahlédněte s námi, jak to u nás probíhalo. Všem studentům držíme pěsti, aby tuto „zkoušku dospělosti“ úspěšně zvládli.

 

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky